NORD/LB, SENCO a Siemens spolupracují na budování ekologické vodíkové ekonomiky

siemens

Norddeutsche Landesbank (NORD/LB), investiční společnost SENCO Hydrogen Capital (SENCO) a Siemens Smart Infrastructure (SI) uzavřely spolupráci v oblasti vodíkového hospodářství. Cílem spolupráce jsou projekty, které podporují zejména výrobu zeleného vodíku elektrolýzou v Německu.

Kooperační partneři v současné době pracují na identifikaci vhodných lokalit a revizi obchodních konceptů, které lze financovat. Tímto způsobem jsou analyzovány lokality pro větrné a fotovoltaické systémy, které mohou získat další příjmy a marketingové možnosti prostřednictvím systému výroby H2 nebo které jsou vhodné pro propagaci komerčního využití zeleného vodíku v Německu. Většinu z nich budou tvořit elektrárny s průměrnou výrobní kapacitou 5 až 15 megawattů, které lze realizovat poměrně rychle. Realizace konkrétních projektů by měla začít v roce 2023.

press photo siemens

Foto: Siemens

Výroba, skladování a využití zeleného vodíku v průmyslovém měřítku hrají klíčovou roli v dekarbonizaci ekonomiky a aktivně přispívají k diverzifikaci dodávek energie v Evropě a Německu. Zároveň se vytváří tzv. systémově přátelský provozní režim, který je nezbytný pro zásadní přeměnu energetického systému a podporuje stabilitu energetické sítě.

Výroba, skladování a využití zeleného vodíku v průmyslovém měřítku hrají klíčovou roli v dekarbonizaci ekonomiky a aktivně přispívají k diverzifikaci dodávek energie v Evropě a Německu. Zároveň se vytváří tzv. systémově přátelský provozní režim, který je nezbytný pro zásadní přeměnu energetického systému a podporuje stabilitu energetické sítě.

„Jako technologická společnost se těšíme na spolupráci se dvěma silnými partnery z oblasti financování. V rámci několika projektů již máme dobré zkušenosti s technickými a regulačními aspekty implementace H2 systémů,“ říká Dr. Bernd Koch, hlavní technolog Energy Performance Services společnosti Siemens Smart Infrastructure v Německu.

„Vytvoření udržitelného, ​​zeleného vodíkového průmyslu a jeho dlouhodobé financování v Německu a Evropě se jeví jako náročné, ale také velmi slibné. Nyní jde o to jít touto cestou systematicky a společně s přihlédnutím k různým odborným znalostem. Jako přední komerční banka v severním Německu bychom rádi nabídli našim zákazníkům holistická řešení financování v této oblasti,“ říká Heiko Ludwig, Global Head Structured Finance ve společnosti NORD/LB.

„Naše společně iniciovaná platforma H2.NOW! připravuje cestu k cílenému posílení rostoucího sektoru vodíku kapitálem a odbornými znalostmi,“ říká Carsten Schmeding, generální ředitel společnosti SENCO. „Naše zaměření na investice jak do vodíkové infrastruktury, tak do společností, které využívají své know-how k urychlení náběhu vodíkového průmyslu, nabízí skvělou příležitost pro institucionální investory. Zároveň je to pro Německo příležitost prosadit dekarbonizaci a diverzifikované dodávky energie odolné vůči budoucnosti,“ pokračoval Schmeding.

Zdroj zprávy: Siemens
siemens