Nosné ocelové konstrukce pouze s označením CE

Praha 13. srpna, 2014 – Výrobci nosných ocelových konstrukcí mohou od 1. července letošního roku dodávat své výrobky v zemích EU výhradně s označením CE.

Totéž platí rovněž pro povrchové úpravy zmíněných konstrukcí. Evropská norma EN 1090 je výsledkem harmonizace průmyslových standardů s cílem zvýšit kvalitu a bezpečnost stavebních konstrukcí, nicméně se ukazuje, že v některých zemích bude ještě nějaký čas trvat, než si na novou normu zvyknou.

Air Products

Air Products


Jen několik týdnů předtím, než nový technologický standard vstoupil v platnost, uskutečnila společnost Air Products, jeden z největších světových výrobců a dodavatelů technických plynů pro svařování, anketu mezi návštěvníky mezinárodního veletrhu Techni-Show v Utrechtu. Průzkum ukázal, že 55 % dotázaných o nové normě nic nevědělo, bez ohledu na to, zda šlo o zaměstnance velkých nebo malých společností. Z  těch, kteří normu EN 1090 znali, 26 % vůbec nevědělo, od kdy vstupuje v platnost a 42 % sice o nové normě slyšelo, ale nebyli schopni říci, co obsahuje, ani co bude muset jejich firma učinit, aby mohla její požadavky splnit. Neznalost nových norem nebyla vysoká jen mezi svářeči (55 %), ale také mezi manažery (33 %) z firem, které se svářecími pracemi zabývají.

Air Products

Air Products

Jaká je situace v České republice? Podle Václava Šroma z SVV Praha, s.r.o (Svářečský vývojový a výukový ústav) je informovanost českých svařovacích inženýrů mnohem vyšší. Už téměř rok provádí Česká svářečská společnost ANB podle nové směrnice certifikace firem, které se výrobou ocelových a hliníkových konstrukcí zabývají. Součástí přechodu k jednotné normě EN 1090 je rovněž pořádání školení svářečského personálu na všech úrovních. Velký vliv má rovněž silné napojení českého průmyslu na našeho západního souseda. “Vzhledem k úzkým obchodním vazbám na německý trh a značnému rozšíření certifikátů podle bývalé německé normy pro stavební výrobky v České republice i na Slovensku dochází velmi často k provádění certifikací firem pro EN 1090 cestou německé administrativy, “vysvětluje Václav Šrom a dodává:. „Zkušenosti se zaváděním požadavků EN 1090 jsou velmi pozitivní, jednak proto, že většina firem, které hodlají získat certifikát, má bohaté zkušenosti s řízením kvality svařování na základě předchozích norem nebo na základě norem pro jiné, než stavební výrobky, ale také i proto, že vyšší svářečský personál v těchto firmách je obecně na velmi vysoké úrovni.”
Foto: Air Products

O společnosti Air Products
Air Products (NYSE:APD) dodává svým partnerům širokou paletu výrobků a služeb, především atmosférické, procesní a speciální plyny, chemikálie a související technologická zařízení. Více než 70 let tak pomáhá zákazníkům, aby se stali co nejvíce produktivními a maximálně těžili z energetické úspornosti. Air Products se může pochlubit řadou ocenění, mezi nejvýznamnější patří zařazení do společnosti nejvíce inovativních společností světa v anketě magazínu Forbes a Thomson Reuters. Přes 20 000 zaměstnanců ve více než 50 zemích světa přináší efektivní řešení pro zákazníky v oblastech polovodičů, rafinace vodíku, zplyňování uhlí, zkapalňování zemního plynu či moderních nátěrů a adhesiv. Ve fiskálním roce 2013 společnost vykázala obrat 10,2 miliard dolarů. Více informací na www.airproducts.cz.