Nová 3D tiskárna od společnosti TRUMPF nabízí využití v hromadné výrobě

Přední technologická společnost TRUMPF nedávno představila nový model svého 3D tiskového systému TruPrint 3000 na virtuální zákaznické akci. Středoformátový stroj využívá laserové tavení na bázi spékání práškového materiálu k výrobě dílů o průměru až 300 milimetrů a výšce až 400 milimetrů. Zvládne všechny svařitelné materiály včetně ocelí, slitin na bázi niklu, titanu a hliníku. „Vylepšili jsme klíčové aspekty TruPrint 3000, abychom jej ještě více přizpůsobili požadavkům na kvalitu, certifikaci a výrobním procesům v různých průmyslových odvětvích,“ říká Klaus Parey, výkonný ředitel společnosti TRUMPF Additive Manufacturing.

TruPrint 3000

Nový TruPrint 3000 může být vybaven druhým laserem, který téměř zdvojnásobuje jeho produktivitu. „Možnost více vrstev výrazně snižuje náklady na součástky – tak pomáháme našim zákazníkům přejít na hromadnou výrobu,“ říká Parey. Dva 500 wattové lasery paralelně skenují celou komoru stroje. Díky tomu je výroba mnohem rychlejší a efektivnější bez ohledu na počet a geometrii dílů. S možností Automatické vícevrstvé zarovnání může systém automaticky sledovat pole vícevrstvého skenování během fáze sestavování a vzájemně je kalibrovat. Při každém laserovém skenování kontury nevede proces k žádnému druhu svaru. To umožňuje vícevrstvým součástem splňovat takové vynikající standardy kvality.

TruPrint 3000

Vyšší kvalita díky vylepšeným dodávkám inertního plynu a monitorování taveniny
Odborníci společnosti TRUMPF transformovali pohyb inertního plynu přes TruPrint 3000. Způsob, jakým protéká strojem zezadu dopředu, je nyní ještě stabilnější a rovnoměrnější. Kromě zvýšení kvality tištěných dílů to také umožňuje operátorovi odstranit přebytečný prášek z části, která je ještě uvnitř stroje. Předchozí modely vyžadovaly, aby operátor vzal část ven a odstranil prášek na samostatné stanici. Nový stroj je navržen tak, aby zpracovával prášek ve stíněném prostředí pomocí inertního plynu, aby se zabránilo kontaminaci prášku během výroby. To je hlavní výhoda pro citlivá odvětví, jako je výroba zdravotnických prostředků.

Nový TruPrint 3000 přichází také s funkcí sledování tavného bazénu. To zajišťuje kvalitu dílu během 3D tisku automatickým sledováním emisí taveniny a dalších metrik během procesu. Speciální senzory v laserové optice nepřetržitě sledují tavnou lázeň. Speciální software porovnává tyto hodnoty s údaji pro referenční obrobek uložený v jeho databázi a poskytuje grafické zobrazení jakýchkoli odchylek, jako je například příliš nízká nebo příliš vysoká teplota taveniny. To dává operátorům strojů informace, které potřebují k detekci případných chyb a provedení veškerých potřebných opatření.

TruPrint 3000

TruPrint 3000 lze flexibilně přizpůsobit požadavkům zákazníka
Různá průmyslová odvětví a komponenty mají různé požadavky, a proto společnost TRUMPF nabízí tak flexibilní výrobní řešení. „Nový TruPrint 3000 nám umožňuje přizpůsobit procesní řetězec tak, aby dokonale odpovídal výrobnímu procesu každého zákazníka,“ říká Parey. Kromě výše uvedeného řešení pro odstraňování prášku ve stroji nabízí TruPrint 3000 také princip vyměnitelného válce s externími stanicemi pro vybalení a odsátí. To má několik výhod, které umožňují stroji lépe vyhovět specifickým potřebám zákazníka, reagovat na rostoucí objemy výroby a minimalizovat prostoje souběžnou prací s výrobou.

Zdroj zprávy: TRUMPF
Trumpf logo