Nová adresa zkušebny TÜV SÜD Czech v Praze

Zkušebna TÜV SÜD Czech – Lihovarská byla přestěhovaná do nových prostor v areálu Vědecko-technického parku v Roztokách u Prahy. Plný text oznámení najdete v článku.

Vážení obchodní přátelé, vážení zákazníci,
tímto si vás dovolujeme informovat, že v souvislosti s inovacemi v oblasti měřicího a zkušebního
zařízení a v rámci udržování kvality našich služeb na trvale vysoké úrovni se zkušebna TÜV SÜD
Czech – Lihovarská (pracoviště emisních zkoušek) přestěhovala do nových prostor v areálu Vědeckotechnického parku v Roztokách u Prahy.

Věříme, že tuto změnu uvítáte s tím, že dosavadní služby budeme provádět na ještě vyšší profesionální
úrovni, která bude umožněna novými moderními prostory a technologickým vybavením. Současně
budeme schopni nabídnout i rozšíření služeb v úplně nové válcové zkušebně.

Emisní stanice (zelené známky) zůstává ještě po přechodnou dobu přibližně jednoho měsíce na
původní adrese v Lihovarské ulici.

Nová adresa a kontakty:
Sídlo společnosti (beze změn):

TÜV SÜD Czech s.r.o.

Novodvorská 994/138

142 21 Praha 4

Adresa zkušebny:
TÜV SÜD Czech s.r.o.

Zkušebna VTP Roztoky

Přílepská 1920

252 63 Roztoky u Prahy

Telefon:+420 246 003 601

Fax:+420 246 003 612

Těšíme se na další spolupráci na našem novém pracovišti.

S úctou

Ing. Richard Vacek,vedoucí střediska Emisní testy

Ing. Pavel Štěrba