Nová buňka OmniVanceTM FlexArc® Compact s nízkými požadavky na zástavbovou plochu zajišťuje vyšší flexibilitu svařovacích aplikací

ABB OmniVance FlexArc

Společnost ABB uvedla na trh novou, menší a snadno použitelnou svařovací buňku s větší flexibilitou a pokročilejší integrací, jež pomáhá řešit problém nedostatku pracovních sil v oblasti svařování.

ABB OmniVance FlexArc

„Rostoucí poptávka po automatizovaných aplikacích pro svařování je vyvolána velkým nedostatkem pracovních sil v této oblasti,” uvádí Marc Segura, ředitel divize ABB Robotika. „Z důvodu zvýšených nákladů a náročnějších požadavků zákazníků je výroba čím dál složitější, takže výrobci potřebují jednoduchá automatizační řešení, která jsou schopna reagovat na rychle se měnící potřeby trhu. Proto přicházíme s menší, flexibilnější a snadno použitelnou buňkou OmniVance FlexArc.”

Díky nejmenší zástavbové ploše ve své třídě tato buňka výrazně snižuje nároky na pracovní prostor a zároveň zvyšuje flexibilitu. Buňka může být vybavena až čtyřmi roboty, aniž se změní její koncepce.

ABB OmniVance FlexArc

Tato nová modulární buňka pro obloukové svařování je vybavena roboty, kontroléry, softwarem, periferiemi a dalšími komponenty.

ABB OmniVance FlexArc
Buňka OmniVance FlexArc Compact je nejmenší buňkou pro obloukové svařování, neboť její zástavbová plocha činí pouze 14,3 m². Díky inovativní konstrukci pro upevnění robotu v úhlu 45 stupňů a jeho umístění doprostřed tříosého svařovacího polohovadla se robot může lépe přiblížit ke svařovanému dílu a maximalizuje se pracovní rozsah robotů.

ABB OmniVance FlexArc

Trajektorie robotů a další funkce lze před uvedením do provozu simulovat pomocí RobotStudia® ABB, špičkového simulačního softwaru, což zkracuje dobu uvedení do provozu buňky a minimalizuje odstávky provozu buňky při změně výroby. Zákazníci navíc mohou pomocí nejnovějšího softwarového vybavení buňky shromažďovat a analyzovat data a na základě vizualizace výrobních dat a konkrétních výkonových parametrů dosáhnout efektivnějšího výrobního procesu.

ABB OmniVance FlexArc

Pokročilou funkcionalitu nové buňky, automatizaci a urychlení výrobní logistiky lze zajistit snadnou integrací AMR, zařízení pro manipulaci s materiálem a kontrolu kvality. V případě nárůstu výroby lze rozšířit pracoviště o další buňky. Hardware a softwarové programy užívané k řízení buněk lze snadno replikovat, a to jak v rámci jednoho pracoviště, tak na několika pracovištích, což zkracuje dobu instalace, nastavení a uvedení do provozu a snižuje potenciální rizika.

ABB OmniVance FlexArc

OmniVance FlexArc Compact je nejnovější produkt z nové řady OmniVance, která unifikuje všechny standardizované buňky společnosti ABB. Díky propojení robotu, procesního vybavení, kontroléru, softwaru a dalších komponentů v rámci jednoho specifického aplikačního řešení minimalizují buňky OmniVance nároky na integraci, což snižuje pravděpodobnost poruch. Díky standardizovanému designu je lze rychle vyměnit a snadno rozšiřovat. Globální působnost společnosti ABB navíc zaručuje zákazníkům rychlou odbornou podporu.

ABB Robotika & Automatizace je průkopníkem v oblasti robotiky, automatizace a pokročilých digitálních služeb, která poskytuje inovativní řešení pro širokou škálu průmyslových odvětví, od automotive přes elektroniku po logistiku. Tato divize, jež působí ve více než 53 zemích světa a má více než 11 000 zaměstnanců, až doposud dodala přes 500 000 robotických řešení. Pomáháme našim zákazníkům dosáhnout vyšší produktivity a flexibility, zjednodušit jejich výrobní procesy a zdokonalit kvalitu jejich výstupů, čímž podporujeme jejich přechod k propojené, automatizované a kolaborativní tovární výrobě budoucnosti. go.abb/robotics

Zdroj zprávy: ABB
ABB logo male