Nová buňka pro třecí svařování rozšiřuje zakázkovou výrobu ve společnosti KUKA

kuka FSW

KUKA nabízí kromě robotů, softwaru a zařízení také zakázkovou výrobu pro speciální svařovací procesy a díly v každé velikosti šarže. Za tímto účelem specialista na automatizaci nyní rozšířil vlastní strojní park tak, aby zahrnoval inovativní svařovací buňku pro třecí svařování, cell4_FSW („Friction Stir Welding“). Třecí svařování pro smíšené spoje otevírá především nové možnosti spojování materiálů, které byly dříve považovány za svařitelné pouze v omezené míře: například vysokopevnostní slitiny hliníku a mědi.

KUKA třecí svařování
Modulární buňka usnadňuje společnostem vstup do světa Friction Stir Welding (FSW)

Stále v pohybu: Třecí svařování promíšením jako metoda pro výrobu ve mzdě
Metoda je žádaná všude tam, kde musí být svary opravdu těsné a zároveň se vyžaduje vysoká pevnost. Například pro konstrukční součásti v automobilovém průmyslu nebo pro letectví a kosmonautiku. Díky modulární konstrukci buňky dokáže KUKA splnit téměř každé přání zákazníka. Buňka cell4_FSW je maximálně pružná pro zakázkovou výrobu – a lze ji nakonfigurovat také pro společnosti, které investují do vlastní buňky. Dalším kladem je: Ve srovnání s technologií s portály je robotické třecí svařování pro smíšené spoje flexibilnější a cenově výhodnější.

kuka Cell4 FSW

Pružnost pro zakázkovou výrobu: Buňka Friction Stir Welding zaručuje dokonalé svary

Kompaktní buňka podává špičkové výkony
„Malé díly umí svařovat mnoho společností. Velké díly ovšem jen málo z nich,“ říká Rainer Simanowski, vedoucí oddělení Technology Services ve společnosti KUKA. „Naše výrobní buňka je díky 2 pracovním stolům každého s plochou tři na jeden a půl metru optimálně vybavena pro velké díly. Kromě toho máme k dispozici dvě možnosti plnění buňky: přes zvedací brány pro malé díly a shrnovací brány, které lze otevřít po celé šířce pracovního stolu.“

kuka cell4 FSW

Velké součásti lze do buňky přivést 2 shrnovacími branami

KUKA poskytuje podporu od samého začátku
Na velikosti záleží, ale stejně tak na know how při vývoji produktů a dílů. V souvislosti se zakázkovou výrobou poskytuje KUKA podporu od samého začátku, doprovází zainteresované strany při výběru správného svařovacího postupu a řeší zakázky bez ohledu na výrobní objem. Buňka cell4_FSW nyní rozšiřuje portfolio KUKA v tomto segmentu: Jeho součástí už je rozsáhlý strojní park pro svařování Magnetarc a pro rotační třecí svařování – k využití pro výrobu prototypů a sériovou výrobu v každé velikosti šarže.

kuka cell4 FSW

Rozmanitost produktů a flexibilní přizpůsobení výrobním kapacitám: cell4_FSW rozšiřuje smluvní výrobu

Robotické třecí svařování pro smíšené spoje: KUKA usnadňuje přístup
Třecí svařování pro smíšené spoje je ideální jakožto spojovací metoda pro spoje hliníku a mědi: Dokáže vytvořit překrývací svarové spoje a spoje odolné proti nárazům. Rotující nástroj („Pin“) je veden podél styčných ploch spojovaných obrobků. Teplo nezbytné ke svařování vzniká v důsledku tření. Materiál podél svaru je přitom pouze plastifikované a nikoli roztavené. Enormní výhoda při aplikaci u hliníkových materiálů: Svary nevykazují póry ani trhliny a jsou tak dokonale tlakotěsné a vakuově těsné. „S naší buňkou usnadňujeme výrobním společnostem přístup k této technologii,“ říká Simanowski. „Cenově výhodná nabídka, s flexibilním zařízením, díky němuž je třecí svařování promíšením pro každou velikost šarže vysoce atraktivní.“

Zdroj zprávy: KUKA