Nová šance pro firmy jak vzdělávat zaměstnance: stát nabízí přes 42 tisíc na jednoho

For Jobs

Úřad práce České republiky spouští další projekt, který významnou měrou podpoří české zaměstnavatele i zaměstnance a pomůže jim k vyšší kvalifikaci a potenciálně i k lepším výdělkům. Čeští zaměstnavatelé mohou díky programu NPO – DIGI pro firmu za výhodných podmínek získat podporu na digitální vzdělávání pro své zaměstnance. Po úspěšném spuštění kurzů a rekvalifikací pro veřejnost na stránkách www.jsemvkurzu.cz je to další projekt Úřadu práce ČR zaměřený na získání a rozvoj digitálních kompetencí. Je plně financovaný z evropských prostředků. Zaměstnavatelé i OSVČ mohou získat přes 42 tisíc na každého zaměstnance, který vzdělávací aktivitu úspěšně ukončí.

O podporu lze požádat on-line v aplikaci https://www.uradprace.cz/app/npo-digi/

„Vzdělávání zaměstnanců je klíčem k udržení konkurenceschopnosti a posílení efektivity naší ekonomiky. Ale nejen to – je také klíčem k tomu, aby si lidé díky vyšší kvalifikaci mohli více vydělat anebo získat lepší práci či zaměstnání, které je bude více uspokojovat. Je to zkrátka cesta k tomu, aby naše ekonomika fungovala a nám jako celé společnosti se lépe dařilo,“ říká Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí. A dodává: „Zvýšení adaptability pracovní síly prostřednictvím vzdělání v oblasti digitálních dovedností je nejlepší investicí do budoucnosti Česka. Jsem přesvědčen, že podpora zaměstnanců v tomto směru nám přinese dlouhodobé výhody. Koneckonců nemluvíme jen o změně trhu práce, ale také o úplně novém přístupu ke vzdělávání. To, co se naučíme ve škole, už dávno nestačí. Musíme si zvyknout na to, že vzdělávat se musíme celoživotně.“

počítače kurzy vzdělávání učebna

Ke spolupráci přitom zve také Daniel Krištof, generální ředitel Úřadu práce ČR: „Chceme pomoci lidem i firmám vydělávat více a bez růstu kvalifikace to nepůjde. Dotujeme širokou škálu kurzů od úplně základních kurzů digitální gramotnosti přes použití umělé inteligence v běžné praxi až po vysoce specializované kurzy. Nastavili jsme proces, abychom dokázali žádosti rychle a transparentně schvalovat online. Díky práci Ministerstva práce a sociálních věcí máme dostatečné zdroje z EU a dveře Úřadu práce jsou skutečně otevřené.“

Projekt NPO – DIGI pro firmu chce zvyšovat odolnost a také schopnost pracujících reagovat na měnící se potřeby trhu práce, a to prostřednictvím dalšího profesního vzdělávání. Podporuje proto vzdělávací aktivity, které vedou k získání nebo rozšíření digitálních dovedností v oblastech IT dovedností a vzdělávání v oblasti průmyslu 4.0. Zaměstnavatelé i OSVČ bez zaměstnanců mohou žádat o dva druhy příspěvků, a to o příspěvek na realizaci samotné vzdělávací aktivity a také o mzdový příspěvek (příspěvek na náklady zaměstnavatele vynaložené na mzdu zaměstnance za dobu účasti na dalším profesním
vzdělávání).

Základní fakta o programu a možnostech čerpání:
– Nabídka je určená pro zaměstnavatele, OSVČ, zaměstnance, včetně nestátních neziskových organizací, církevních právnických osob, případně obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí.
– Podpora je poskytována na základě písemné dohody s ÚP ČR a je proplácena ex-post za účastníka, který kurz úspěšně ukončil, na základě dokladů předložených žadatelem.
– V rámci projektu je možné čerpat příspěvek na vzdělávací aktivity jednoho účastníka za dobu účasti na vzdělávacích aktivitách v rozsahu minimálně 16 hodin a maximálně 80 hodin. Jednou takovou hodinou se rozumí výuka v délce 60 minut, které se zaměstnanec nebo OSVČ prokazatelně účastnil.
– Celková výše příspěvku může na účastníka vzdělávání činit maximálně 42 888,80 Kč v případě využití příspěvku na vzdělávací aktivitu i na mzdový příspěvek. V případě využití pouze příspěvku na vzdělávací aktivitu je maximální výše příspěvku 21 118,40 Kč.
– Příspěvek na vzdělávací aktivitu a mzdový příspěvek je možné uhradit pouze v případě úspěšného ukončení vzdělávací aktivity a s podmínkou minimálně 80 % účasti na výuce.
– Vzdělávací aktivity podpořené v rámci projektu musí být ukončeny a finančně vypořádány nejpozději do 30. 9. 2025.

Podmínky projektu NPO – DIGI pro firmu včetně detailních informací o získání příspěvku, jeho výše a procesu podání žádosti jsou k dispozici na webu. Program je financován z Národního plánu obnovy.

Kompletní zprávu včetně postupu vyplnění žádosti si můžete stáhnout tady (PDF).

Zdroj zprávy: Úřad práce ČR
úřad práce