Nová studie ABB o transformaci průmyslu odhaluje úzký vztah mezi digitalizací a udržitelností

omnicore

Společnost ABB dnes zveřejnila výsledky nové globální studie 1 . Mezinárodní společnosti a technologickí lídři byli dotazováni na transformaci odvětví se zvláštním zaměřením na rozhraní mezi digitalizací a udržitelností. Studie s názvem „Miliardy lepších rozhodnutí: nový imperativ průmyslové transformace“zkoumá, do jaké míry je v současnosti průmyslový internet věcí (IoT) využíván a jak může zlepšit energetickou účinnost, snížit emise skleníkových plynů a podnítit změny. ABB chce v tomto odvětví zahájit diskusi o tom, jak lze průmyslový internet věcí využít k tomu, aby společnosti a zaměstnanci mohli činit lepší rozhodnutí, která vedou k udržitelnosti i obchodnímu úspěchu.

ABB

„Cíle udržitelnosti se stále více rozvíjejí ve vytváření hodnot a hybatelů pověsti společností. Průmyslová řešení IoT hrají pro společnosti stále důležitější roli, aby jejich provoz byl bezpečný, chytrý a udržitelný,“ řekl Peter Terwiesch, vedoucí oddělení automatizace procesů ABB. „Využití poznatků získaných z provozních dat je klíčem k doslova miliardám lepších průmyslových rozhodnutí a akcí. Tímto způsobem lze dosáhnout významného pokroku ve zvýšení produktivity, snížení spotřeby energie a snížení dopadu na životní prostředí.“

Ve studii, kterou zadala společnost ABB, 46 procent respondentů uvedlo „budoucí konkurenceschopnost“ společnosti jako klíčový faktor, který řídí zvýšené zaměření průmyslových společností na udržitelnost. A zatímco 96 procent globálních rozhodujících činitelů považuje digitalizaci za „nezbytnou pro udržitelnost“, pouze 35 procent dotázaných společností implementovalo průmyslová řešení IoT ve velkém. Tento rozpor ukazuje, že zatímco mnoho předních průmyslových společností dnes uznalo úzký vztah mezi digitalizací a udržitelností, přijímání digitálních řešení, která pomáhají přijímat lepší rozhodnutí a plnit cíle udržitelnosti v odvětvích, jako je výroba, výroba energie,

Další klíčová zjištění ze studie

  • 71 procent dotázaných uvedlo, že v důsledku pandemie byly upřednostňovány cíle udržitelnosti.
  • 72 procent uvedlo, že utrácejí „málo“ nebo „výrazně“ více za průmyslový IoT z důvodů udržitelnosti.
  • 94 procent respondentů souhlasilo s tím, že průmyslový IoT „umožňuje lepší rozhodování a zlepšuje udržitelnost“.
  • 57 procent uvedlo, že průmyslový internet věcí má „výrazně pozitivní“ dopad na provozní rozhodování.
  • Obavy z kybernetické bezpečnosti byly důvodem číslo jedna, proč se nezlepšila udržitelnost prostřednictvím průmyslového internetu věcí.

Win-win scénáře s průmyslovým IoT
63 procent dotázaných vedoucích pracovníků souhlasí s tím, že udržitelnost je dobrá pro obchodní úspěch, zatímco 58 procent věří, že vytváří okamžitou hodnotu. To ukazuje, že udržitelnost a tradiční priority úsilí Průmyslu 4.0 – rychlost, inovace, produktivita a zaměření na zákazníka – se stále více prolínají. To otevírá oboustranně výhodné scénáře pro společnosti, které chtějí zvýšit efektivitu a produktivitu a zároveň bojovat proti změně klimatu.

“Mezinárodní energetická agentura 2 odhaduje, že průmysl je zodpovědný za více než 40 procent současných globálních emisí skleníkových plynů,” vysvětlil Peter Terwiesch. „Pokud chceme dosáhnout cílů, jako jsou Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů a Pařížská klimatická dohoda, průmyslové společnosti musí implementovat digitální řešení jako součást svých strategií udržitelnosti – od konferenční místnosti až po továrnu. Každý jednotlivý průmyslový pracovník se může stát oprávněným činitelem při zlepšování udržitelnosti.“

Inovace ABB pro udržitelnost
ABB chce být průkopnickými technologiemi vedoucími k přechodu na nízkouhlíkovou společnost a učinit svět udržitelnějším. V posledních dvou letech společnost snížila emise skleníkových plynů ve svých vlastních závodech o více než 25 procent. V rámci své strategie udržitelnosti do roku 2030 si ABB klade za cíl stát se uhlíkově neutrální do konce tohoto desetiletí a pomáhat svým zákazníkům po celém světě do roku 2030 snížit jejich roční emise CO2 nejméně o 100 megatun – což odpovídá 30 milionům vozidel se spalovacím motorem ročně.

Jádrem tohoto závazku jsou investice ABB do digitální gramotnosti. Společnost věnuje více než 70 procent svých prostředků na výzkum a vývoj digitálním a softwarovým inovacím, má robustní ekosystém digitálních partnerů, jako jsou Microsoft, IBM a Ericsson, a vybudovala si vedoucí pozici v oblasti průmyslového IoT.

Digitální řešení portfolia ABB Ability TM zajišťují zlepšenou energetickou účinnost, úsporu zdrojů a oběhové hospodářství v široké škále průmyslových aplikací. Mezi případy použití patří mimo jiné monitorování stavu, prediktivní údržba, správa energie, simulace a virtuální uvádění do provozu, vzdálená podpora a společné operace. ABB Ability TM Genix Industrial Analytics and AI Suite, ABB Ability TM Energy and Asset Manager, ABB Ability TM Powertrain Condition Monitoring a ABB Ability TMPropojené služby pro průmyslové roboty jsou jen některé z více než 170 průmyslových IoT řešení ABB. Více informací o ABB Ability naleznete zde.

Aby konverzace na toto důležité téma pokračovala, uspořádá ABB ve středu 2. března oborový webinář . Důraz je kladen na konvergenci digitalizace a udržitelnosti a otázku, jak může průmyslový internet věcí a související technologie pomoci šetřit energii, šetřit zdroje a zlepšovat bezpečnost zaměstnanců a obyvatel. Renomovaná technologická novinářka a klimatická investorka Molly Wood bude moderovat tuto virtuální panelovou diskuzi, kde se manažeři, nejprodávanější autoři a další myšlenkoví lídři ponoří hlouběji do této konvergence a do toho, jak mohou průmyslové společnosti zlepšit rozhodování v celém podniku a učinit jej udržitelnějším.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je přední technologická společnost, která řídí globální transformaci společnosti a průmyslu směrem k produktivnější a udržitelnější budoucnosti. Spojením svého portfolia v oblastech elektrifikace, robotiky, automatizace a technologie pohonů se softwarem definuje ABB hranice toho, co je technologicky proveditelné, a umožňuje tak nové špičkové výkony. ABB se ohlíží za úspěšnou historií dlouhou více než 130 let. Úspěch společnosti je založen na talentu jejích přibližně 105 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích. www.abb.com

[1] Průzkum společnosti ABB „Billions of Better Decisions“, srpen 2021, který provedla kalifornská společnost pro průzkum trhu IntelliSurvey. 765 osob s rozhodovací pravomocí z velkých a středních společností v Číně, Itálii, Německu, Švédsku, Švýcarsku, Spojeném království a USA bylo dotazováno online v jejich rodném jazyce. Respondenti pocházeli z 12 průmyslových segmentů, včetně energetiky, výroby a dopravy. Shromážděná data doplnily rozsáhlé kvalitativní rozhovory s odborníky na digitální transformaci a udržitelnost.

[2] Odkaz je zde.

Zdroj zprávy: ABB
ABB logo male