Nová studie ukazuje, že rozdíl v cenách energií v Evropě se bez naléhavých opatření zhorší

reboot europe

Nová hloubková studie, kterou zveřejnila agentura BusinessEurope, vyvinutá ve spolupráci s ekonomickou poradenskou společností Compass Lexecon, ukazuje, že konkurenceschopnější energetická a klimatická transformace je stále možná, ale pouze za předpokladu, že zákonodárci EU rychle přijmou opatření během příštího cyklu EU.

businesseurope

Generální ředitel BusinessEurope Markus J. Beyrer řekl: „Vysoké ceny energií nadále vážně omezují globální konkurenceschopnost evropských společností a průmyslovou produkci. Zabezpečení energie za konkurenceschopné ceny bude zásadní pro zachování evropské průmyslové základny.”

Studie ukazuje, že i v případě řízeného přechodu s více podpůrnými energetickými politikami EU by náklady na energii v Evropě byly do roku 2050 nejméně o 50 % vyšší než v USA, Číně a Indii. konkurenční nevýhodu s těmito klíčovými konkurenty, a proto potřebujeme naléhavá opatření na úrovni EU k překlenutí této mezery, aby Evropa mohla do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality bez deindustrializace.

Zaprvé se musíme rozhodně vypořádat s rozdílem v nákladech na uhlík a mezerou v energetické konkurenceschopnosti. Vyzýváme také k masivnímu nasazení všech nezbytných zdrojů energie a infrastruktury. To nejen posílí bezpečnost evropských energetických systémů, ale také pomůže snížit celkové náklady na přechod. Naše studie například zjistila, že když se obnovitelné zdroje vyvinou v nejméně nákladných lokalitách a odstraní se překážky jejich rozvoje, velkoobchodní ceny elektřiny by se mohly snížit téměř o 40 %.

Na základě zjištění studie vypracoval BusinessEurope konkrétní návrhy v následujících oblastech:

  • Masivně zvýšit zavádění a integraci všech obnovitelných a nízkouhlíkových zdrojů energie a nezbytné infrastruktury;
  • Uzavření investiční mezery;
  • Zajištění vodíkového hodnotového řetězce;
  • Pokračovat ve zrychlování a zefektivňování povolovacích řízení;
  • Řešení rozdílu v nákladech na uhlík a zajištění účinného provádění CBAM;
  • Zavádění opatření k odstranění mezery v energetické konkurenceschopnosti; a,
  • Podpora průmyslové dekarbonizace prostřednictvím účinných opatření na straně poptávky.

Celou studii a politická doporučení BusinessEurope si můžete přečíst zde .

Zdroj zprávy: BUSINESSEUROPE
BusinessEurope