Nová technologie chapadel získala ocenění German Innovation Award 2021

schunk award

S bionicky inspirovanou technologií chapadel ADHESO od společnosti SCHUNK mohou uživatelé manipulovat s nejcitlivějšími částmi šetrně, beze zbytků a zcela bez vnější energie. Německá rada pro design ocenila novou technologii cenou German Innovation Award 2021 v soutěžní třídě „Excellence in Business to Business“.

schunk adheso

Nový typ manipulace je založen na funkčním principu přírody a využívá mezimolekulárně působící Van der Waalsovy síly, kterými se gekoni pohybují rychlostí blesku po různých površích. Jemné a zcela bezezbytkové zacházení s nejcitlivějšími částmi otevírá řadu nových oblastí použití. Lehká skleněná vlákna nebo mikromechanické součásti mohou být zpracovány stejně jako těžké automobilové nebo strojírenské komponenty. Technologie ADHESO ukazuje své silné stránky zejména v hygienicky citlivém prostředí: Protože pracuje bez emisí částic, je ideální pro aplikace v čistých prostorách v laboratorní automatizaci, lékařském a farmaceutickém průmyslu i v elektrotechnickém průmyslu. Nádoby, stříkačky, destičky nebo desky s plošnými spoji bezpečně uchopí a drží chapadla ADHESO bez vnější energie, což je také skutečná přidaná hodnota z hlediska provozních nákladů.

adheso schunk
Výsledkem je také snadné uvedení do provozu. Díky tomuto funkčnímu a udržitelnému celkovému konceptu získal lídr v oblasti kompetencí pro uchopovací systémy a upínací technologii cenu German Innovation Award 2021. Německá rada pro design uznala SCHUNK ADHESO jako inovaci v kategorii „Excellence in Business to Business“ v kategorii „Machines & Kategorie „inženýrství“.

Zdroj zprávy: SCHUNK
SCHUNK