Nová verze platformy Siemens TIA Portal V18 dále usnadňuje projektování a zefektivňuje vaši průmyslovou automatizaci

mindsphere

Na veletrhu SPS, který se od 8. do 10. listopadu 2022 konal v německém Norimberku, představila společnost Siemens verzi V18 svého základního inženýrského prostředí TIA Portal (Totally Integration Automation Portal). Chtějí-li průmyslové podniky zkrátit dobu potřebnou pro uvedení výrobku na trh, reagovat na nedostatek kvalifikovaných pracovníků v provozu a zachovat si konkurenceschopnost, potřebují účinné a spolehlivé nástroje pro projektování automatizace, které lze rychle přizpůsobovat novým požadavkům. Nová verze platformy TIA Portal přináší další užitečné funkce pro týmovou (spolu)práci na projektu a pro práci více uživatelů najednou. Uživatelé mohou na projektech (spolu)pracovat v týmech a vytvářet a spravovat sdílené knihovny. Přístupová práva lze pak přidělovat buď individuálně nebo pro konkrétní skupinu, což dále zvyšuje flexibilitu spolupráce.

siemens tia portal 18V

Siemens také rozšiřuje ekosystém platformy TIA Portal o Simatic AX (Simatic Automation Xpansion). Lze tu nabídnout IT-orientované pracovní postupy pro programátory, kteří preferují ryze IT způsob práce. To poskytuje IT profesionálům všechny výhody jim známých a preferovaných nástrojů a vývojových prostředí, např. rozhraní kompatibilní s Visual Studio nebo správa a řízení projektů přes GitHub. Funkce naprogramované tímto způsobem jsou vytvářeny ve strukturovaném textu a lze je proto bez problémů integrovat do TIA Portal jako knihovny. Inženýrská platforma, která dříve fungovala jako standardní nástroj v prostředí provozních technologií (OT), se tak nově otevírá i IT uživatelům bez nutnosti další rekvalifikace. S touto novinkou Siemens nejenže dále postupuje vpřed směrem k integraci provozních a informačních technologií (IT/OT), ale zároveň nabízí i řešení situace s rostoucím nedostatkem kvalifikovaných pracovníků v oblasti provozních technologií. Simatic AX je založen na cloudu, a nabízí tak rychlé a snadné možnosti stažení a aktualizací – prakticky kdykoli a odkudkoli. Je totiž dostupný jako služba.

siemens tia portal 18V

Aplikace řízení polohy a pohybu v automatizaci jsou stále složitější. Nová verze TIA Portal V18 nabízí jednoduché a ucelené projektování 5D/6D kinematiky – tzn. funkce řízení pohybu až do šesti interpolačních os. S pomocí TIA Portal je tak nyní možné do průmyslových procesů snadno integrovat komplexní kinematická zařízení, jako jsou například roboti, což podnikům usnadňuje další rozšiřování, přeměny nebo změny výrobních závodů bez potřeby zasahovat do stávajících systémů.

siemens tia portal V18

S novou verzí TIA Portal lze naplno využít nejnovějších funkcí inovovaných řídicích systémů Simatic: systémy Simatic S7-1500 a Simatic ET 200SP nově nabízejí vyšší výpočetní a komunikační výkon a podporují redundanci úrovně R1, což zajišťuje maximální dostupnost aplikací a přispívá k řešení dalších výzev v oblasti průmyslové automatizace. Redundanci R1 lze snadno a flexibilně integrovat do stávajících sítí bez nutnosti programování. Nabízí se tím jedno z nejjednodušších řešení na trhu, které lze použít v celé řadě průmyslových odvětví – nejen při automatizaci důležitých výrobních technologií, ale i v logistice a infrastruktuře, kde je redundance R1 zvláště důležitá pro velké infrastrukturní projekty. Nový hardware podporuje rovněž nejnovější bezpečnostní standardy. I proto bude verze V18 platformy TIA Portal opět klást velký důraz na nejmodernější zabezpečení.

Zdroj zprávy: Siemens
siemens