Nové mosty v Ghaně budou mít svodidla z LIBERTY Ostrava

Liberty Ostrava Svodidla

LIBERTY Ostrava, tuzemský lídr ve výrobě svodidel, se podílí na významné zakázce pro ghanské ministerstvo silnic a dálnic, která spočívá v návrhu, výrobě a instalaci 50 modulárních kompozitních mostů v Ghaně. V projektu, jehož součástí je dodávka jednopolových i vícepolových mostů o délce 20 – 50 metrů, vyrobila a dodala huť přes 4500 metrů svodidel s hodnotou v řádu milionů korun. LIBERTY Ostrava se projektu účastní jako subdodavatel firmy MCE Slaný, která je dodavatelem technologie. Hlavním dodavatelem je firma Knights.

„Účast na této zakázce je pro nás velkou příležitostí, která vzhledem k rozsahu a předpokládané době trvání tohoto významného projektu rozvoje infrastruktury nabízí možnost dlouhodobé spolupráce,“ uvedl Václav Habura, ředitel pro výrobu v LIBERTY Ostrava.

svodidla Liberty

LIBERTY Ostrava již vyrobila a vyexpedovala všechna svodidla potřebná pro montáž 50 mostů. Svodidla nyní putují z Hamburku do Ghany, kde jimi budou osazeny nově instalované mosty a také mosty, které nahradí stávající přejezdy přes řeky a mosty pro pěší.

„Mosty zlepší dostupnost nemocnic, škol, tržnic a dalších sociálních či kulturních zařízení a pomohou zefektivnit přepravu zemědělské produkce. Projekt také vytvoří řadu pracovních příležitostí pro místní podniky,“ dodal Karl Laryea, generální ředitel společnosti Knights.

Liberty svodidla

Smlouva na projekt České mosty do Ghany byla uzavřena mezi ghanským ministerstvem silnic a dálnic a společností Knights a.s. Projekt financuje ČSOB a záruku poskytla EGAP. Hlavním subdodavatelem je MCE Slaný ve spolupráci s MCE GmbH v Rakousku.

Ostravská huť vyrábí silniční svodidla už více než 50 let. Od roku 1968 jich vyrobila více než 45 tisíc kilometrů, což by s rezervou vystačilo na cestu kolem světa. Více než 50 % svodidel z ostravské huti nachází uplatnění na domácím trhu. Huť vyrábí 5 typů svodidel, mezi něž patří jednostranná a oboustranná trasová svodidla, mostní a zábradelní svodidla a svodidla se zvýšenou ochranou pro motorkáře. Ostravská svodidla tvoří zásadní bezpečnostní prvek na většině českých silnic. Za posledních 15 let se podle statistik Policie ČR podílela na snížení počtu smrtelných nehod na silnicích v Moravskoslezském kraji o 38 % a nehod s vážnými následky o 49 %.

Zdroj zprávy: Liberty Ostrava a.s.
Liberty Ostrava