Nové řešení poháněných nástrojových držáků s přímým připojením maximalizuje využití stroje

Díky poháněným nástrojovým držákům Coromant Capto® DTH Plus lze omezit prostoje obráběcího stroje zavedením prediktivní údržby.

Zavedení nového speciálního nástrojového řešení společnosti Sandvik Coromant má přinést zlepšení ve využití soustruhů a víceúčelových obráběcích strojů opatřených revolverovými hlavami vybavenými pohá-něnými nástrojovými držáky. Řešení Coromant Capto® DTH Plus, které je součástí nabídky pro digitální ob-rábění CoroPlus®, minimalizuje nákladné prostoje stroje z důvodu poruchy tím, že obsluhu stroje upozorní na nutnost provedení údržby jednotlivých poháněných nástrojových držáků. To výrobcům umožňuje dosažení maximálního výkonu a produktivity obráběcího stroje díky prediktivnímu způsobu údržby, jakož i rychlé provedení výměny nástrojů u aplikací využívajících poháněné nástroje.

Coromant capto

Použití softwaru Coromant Capto® DTH Plus
Společnost Sandvik Coromant, která zaujímá vedoucí postavení v oblasti vývoje a poskytování řešení pro obrábění kovů, představila nový produkt, který řeší společný problém mnoha výrobců – jak určit optimální čas pro provedení údržby jejich zařízení a zároveň předejít možnému poškození nástrojového držáku. Mimo plánovaný harmonogram údržby by obsluha stroje mohla používat nástrojový držák v podmínkách, kdy riskuje nákladné poškození zařízení, které by vedlo k přerušení obrábění a neplánovanému zastavení výroby.

Coromant Capto

Toto nové řešení pro poháněné nástrojové držáky, které bylo společností Sandvik Coromant vyvinuto jako doplněk pro rychlovýměnnou koncepci Coromant Capto®, využívá senzory sloužící ke shromažďování dat a rozhraní Bluetooth, jehož prostřednictvím probíhá jejich přenos, a umožňuje prediktivní způsob údržby nástrojového držáku. Díky rychlovýměnné funkci se čas, který obsluha stroje potřebuje na měření, seřízení a výměny nástrojů, snižuje na minimum. Protože jsou poháněné nástrojové držáky vybaveny spojkou Coromant Capto®, umožňuje toto řešení obsluze stroje také využití širokého sortimentu vysoce výkonných obráběcích nástrojů.

 DTH Plus

Softwarová aplikace zahrnutá v nové nabídce poskytuje obsluze stroje informace v reálném čase – například o úrovni vibrací nástrojového držáku – a umožňuje živé monitorování vřetena a současně i sledování teploty uvnitř nástrojového držáku. Mezi další poskytované informace patří údaje zjišťované prostřednictvím senzorů, jako jsou otáčky vřetena a směr jeho otáčení, díky nimž je minimalizována pravděpodobnost překročení mezních hodnot poháněného nástrojového držáku, nebo aktuální a historické informace o konkrétním nástroji. Rovněž jsou k dispozici údaje o tom, kde se poháněný nástrojový držák nachází, včetně konkrétní továrny, názvu stroje, revolverové hlavy a čísla nástrojové pozice.

Mathias Tjomsland, produktový manažer pro oblast digitálních nástrojů ze společnosti Sandvik Coromant, říká: „Údržba poháněného nástrojového držáku se v závislosti na intenzitě jeho použití obvykle provádí jednou nebo dvakrát ročně, ale není při tom zohledněna skutečná potřeba údržby konkrétního nástrojového držáku. Tím, že nabízené řešení Coromant Capto® DTH Plus poskytuje údaje získávané v reálném čase, umožňuje činit správná rozhodnutí o tom, na kdy naplánovat servisní odstávku, a je zárukou toho, že údržba je prováděna, když je skutečně potřeba, a nikoliv jen na základě plánovaných intervalů. Výrobci si tak mohou být jisti, že jejich poháněné nástrojové držáky jsou vždy v dobrém stavu a že jejich obrobna dosahuje velmi vysokého stupně efektivity práce.“

Podrobnější informace naleznete tady.

Sandvik Coromant
Společnost Sandvik Coromant, která je součástí celosvětové průmyslové strojírenské skupiny Sandvik, zaujímá vedoucí postavení v oblasti výroby nástrojů a nabídky odborných znalostí i řešení pro obrábění kovů, jimiž se řídí průmyslové standardy a inovace požadované kovozpracujícím průmyslem nyní, i pro další průmyslovou epochu. Podpora vzdělávání, rozsáhlé investice do výzkumu a vývoje i silné partnerství se zákazníky jsou zárukou rozvoje technologií obrábění, které přinášejí změny, udávají směr a určují budoucnost průmyslové výroby. Celosvětově společnost Sandvik Coromant vlastní více než 3 100 patentů, zaměstnává přes 8 000 zaměstnanců a své zastoupení má ve 150 zemích.

Podrobnější informace naleznete na www.sandvik.coromant.com nebo vstoupíte-li do diskuze na sociálních sítích.