Nové technologie jako priorita, zaznělo na Regionálním přípravném jednání pro Evropu

MPO logo

V předsednické roli uspořádala Česká republika (ČR) on-line evropské jednání Mezinárodní telekomunikační unie. Lednové pracovní akce na podporu digitální infrastruktury se zúčastnili zástupci většiny z 46 členských zástupců regionu, elektronických komunikací a akademických institucí.

„Funkční, spolehlivá a rychlá digitální infrastruktura pomáhá občanům a podnikům v práci z domova, on-line obchodování, telemedicíně, distančním vzdělávání a dalších sektorech,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Propojení všech se tak dostává na první místo a je klíčové pro všechny v digitálním světě.“

digitalizace

„Pandemická doba nám ukazuje, že digitální služby významně podporují občany i ekonomiku při překonávání krize po celém světě. Posílená spolupráce na digitálním rozvoji s cílem posilovat odolnost ekonomiky a společnosti povede do budoucna ke zlepšení života,“ říká náměstek ministra pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

ČR se zapojuje do využívání chytrých investičních nástrojů, přípravy digitálních inovačních hubů, a v tomto duchu také chystá národní strategii a koncepci v oblasti elektronických komunikací. Příkladem může být Akční plán 2.0 pro rozvoj sítí vysokorychlostního internetu, komplexní 5G strategie či Národní plán pro sítě s velmi vysokou kapacitou 2021 – 2027.

Kromě průběžného vyhodnocení činnosti Rozvojového sektoru ITU se projednaly a připravily regionální evropské priority na Světovou telekomunikační rozvojovou konferenci, která se má konat na podzim letošního roku. Vzhledem k mimořádným opatřením v kontextu s koronavirem se jednání uskutečnilo on-line za předsednické role ČR, které se zhostil náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko. Evropa je vůbec prvním regionem, který tuto pracovní akci uspořádal, další oblasti světa budou následovat.

Podrobnosti jsou k dispozici tady.

Pandemie koronaviru urychlila zavádění inovací a transfer technologií do praxe. Ukázala tak, že je možné využít mnoho opatření z Inovační strategie ČR 2019 – 2030, která se postupně naplňuje.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo