Nové tlumené nástroje CoroBore® 825 přispívají k vyšší produktivitě

Společnost Sandvik Coromant, která se specializuje na obráběcí nástroje a nástrojové systémy, zařadila do své nabídky novou generaci tlumených nástrojů CoroBore® 825 pro jemné vyvrtávání. Tento systém využívá technologii Silent Tools™, přičemž rozměry tlumicího mechanismu jsou speciálně navrženy tak, aby vyhovovaly jednotlivým velikostem adaptérů v sortimentu a umožňovaly uživateli dosažení maximální výkonnosti. Toto řešení nejenže zvyšuje bezpečnost obráběcího procesu tam, kde často dochází k problémům se vznikem vibrací, například při obrábění s dlouhým vyložením nástroje, ale také zvyšuje produktivitu, protože umožňuje značné zvýšení hodnot řezných parametrů.

CoroBore® 825

K nejvýznamnějším rozdílům, s nimiž se lze u nejnovější generace nástrojů setkat, patří nahrazení oceli, jako materiálu vyvrtávacích hlav, hliníkem. Navíc došlo ke zkrácení vyvrtávacích hlav, takže tlumicí mechanismus je umístěn blíže k břitu nástroje, což má pozitivní vliv z hlediska stability obráběcího procesu.

„Pro přívod řezné kapaliny přímo na břit slouží vnitřní kanály, což je další faktor, který přispívá ke zlepšení kvality obrobené plochy, zvýšení rychlosti penetrace a vyšší bezpečnosti obráběcího procesu,“ říká Jenny Nilsson, globální produktová manažerka ze společnosti Sandvik Coromant. „Nová generace nástrojů dosahuje optimální výkonnosti a stability při použití jednoho standardního adaptéru na straně obráběcího stroje, který slouží pro přizpůsobení nástroje upínacímu rozhraní vřetena, kterým je strmý kužel, HSK nebo Coromant Capto®. Přidání dalších nástavců vede ke snížení stability a výkonnosti.“

Držáky pro upnutí břitových destiček CoroTurn® mají u nových nástrojů úhel nastavení v rozmezí 92–95°. Toto konstrukční řešení přináší zvýšení stability, jelikož se díky němu snižuje průhyb nástrojové sestavy, což umožňuje přiblížení ke dnu slepé díry, aniž by při tom došlo k tomu, že se do záběru dostane větší částí ostří.

Nástroj CoroBore 825 je ideální pro všechny aplikace při jemném vyvrtávání, přičemž pokrývá rozsah vyvrtávaných průměrů 19 až 167 mm (0.748 až 6.575 inch) a nový sortiment kazet lze použít pro aplikace při zpětném vyvrtávání. Při zpětném vyvrtávání je vnitřními kanálky přiváděn na břit stejný proud řezné kapaliny jako při konvenčním vyvrtávání.

Zjednodušení znamená také to, že kompletní nástroj tvořený adaptérem a držáky břitových destiček je dodáván jako sada pod jedním kódovým označením produktu.

Sandvik Coromant
Společnost Sandvik Coromant, která je součástí celosvětové průmyslové strojírenské skupiny Sandvik, zaujímá vedoucí postavení v oblasti výroby nástrojů a nabídky odborných znalostí i řešení pro obrábění kovů, jimiž se řídí průmyslové standardy a inovace požadované kovozpracujícím průmyslem nyní, i pro další průmyslovou epochu. Podpora vzdělávání, rozsáhlé investice do výzkumu a vývoje i silné partnerství se zákazníky jsou zárukou rozvoje technologií obrábění, které přinášejí změny, udávají směr a určují budoucnost průmyslové výroby. Celosvětově společnost Sandvik Coromant vlastní více než 3 100 patentů, zaměstnává přes 8 000 zaměstnanců a své zastoupení má ve 150 zemích.

Podrobnější informace naleznete na www.sandvik.coromant.com