Novela zákona přinese elektronizaci v oblasti spotřebních daní a efektivnější boj s daňovými úniky

ministerstvo financí

Ministerstvo financí předkládá do vnějšího připomínkového řízení novelu zákona o spotřebních daních. Jedná se o implementaci evropské směrnice, která nastavuje společná pravidla v oblasti spotřebních daní v rámci Evropské unie. Účinnost novely je navržena k 1. 11. 2022 a k 13. 2. 2023.

Mezi hlavní úpravy novely patří efektivnější propojení celních režimů pro oblast spotřebních daní se systémem daňovým. Z hlediska správy daně a cla tak dojde k jednotnému přístupu mezi členskými státy Evropské unie, což přispěje k eliminaci potenciálních daňových úniků. Druhou významnou úpravou, kterou implementace evropské směrnice zavádí, je vytvoření celoevropského elektronického systému e-VDO určeného pro sledování pohybu výrobků podléhajících spotřební dani ve volném daňovém oběhu. Pro daňové subjekty povinné k platbě spotřebních daní tím dojde k významné eliminaci dosavadních administrativně náročných postupů. Pro správce daně tento elektronický systém přinese efektivnější správu a kontrolu pohybu dotčených výrobků, čímž dojde ke snížení daňových úniků při dopravě výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými zeměmi Evropské unie.

financování

„Zavedení celoevropského elektronického systému pro monitoring zboží ve volném daňovém oběhu je dalším důležitým nástrojem v boji proti daňovým podvodům. Správce daně díky němu bude schopen sledovat pohyb výrobků podléhajících spotřební dani v reálném čase a efektivněji zaměřovat případné kontroly. Ulevíme ale také samotným podnikatelům povinným k platbě spotřební daně od zatěžujícího papírování. Současný zastaralý způsob předkládání dokumentů v papírové podobě totiž bude nahrazen plně elektronickým řešením,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Z hlediska příjmů veřejných rozpočtů lze předpokládat, že implementace evropské směrnice přinese pozitivní dopad spojený se zvýšením efektivity kontrol a eliminací daňových úniků. „Příkladně správce daně dnes nemůže v reálném čase kontrolovat pohyb výrobků dopravovaných z jiných členských zemí, které u nás podléhají spotřební dani. Může tak docházet ke zneužívání průvodních dokladů a v konečném důsledku k vyhýbání se platbě tuzemské spotřební daně, byť u nás dochází ke spotřebě těchto výrobků,“ dodává Alena Schillerová.

Spotřební daně jsou opakující se nepřímé selektivní daně zaměřené na určitý okruh specifických výrobků. Vedle fiskální funkce při relativně nízkých administrativních nákladech plní spotřební daně důležitou roli při ovlivňování spotřeby rizikových výrobků s negativním dopadem na zdraví obyvatel, popřípadě na životní prostředí. Oblast spotřebních daní je vysoce harmonizována v rámci Evropské unie, konkrétně se jedná o daň z minerálních olejů, daň z lihu, daň z piva, daň z vína a meziproduktů a daň z tabákových výrobků.

Zdroj zprávy: Ministerstvo financí ČR