Nový rektor VUT: Největší českou techniku povede od února Ladislav Janíček

Akademický senát Vysokého učení technického v Brně zvolil v úterý 26. října 2021 kandidáta na funkci rektora pro funkční období od února 2022 do ledna 2026. Vítězem voleb je stávající kvestor univerzity Ladislav Janíček, který působí rovněž jako docent Leteckého ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT. V dnešní volbě pro něj hlasovalo 24 z celkového počtu 27 senátorů.

 

„Technické vzdělávání by se podle mého názoru mělo stát společenskou prioritou. Jako primární poslání vysoké školy vidím právě oblast vzdělávání. Chtěl bych využít nejen možností, které nám dává institucionální akreditace, již se nám podařilo získat jako první technické univerzitě v republice, ale především unikátního spojení technických, ekonomických a uměleckých fakult, které brněnské VUT nabízí,“ uvedl na předvolebním shromáždění Ladislav Janíček. Ten ve vedení největší české technické univerzity od února příštího roku vystřídá stávajícího rektora Petra Štěpánka.

Ladislav Janíček

Ladislav Janíček | Autor: archiv VUT
Ve svém volebním programu Janíček zmiňuje například posílení internacionalizace brněnské techniky, podporu kritického myšlení a kreativity nebo rozvoj v oblasti joint degree a double degree programů ve spolupráci se zahraničními univerzitami. „Rád bych se zasadil o vyšší počet profesních programů. Domnívám se, že studium na VUT nabízí studentům konkurenční výhodu. Spojení naší univerzity a průmyslu je zcela zjevné, co do objemu smluvního výzkumu patříme k nejlepším,“ vyzdvihl prakticky orientované vzdělávání i kolaborativní výzkum Janíček. Jeho vyzyvatelem byl v dnešní volbě děkan Fakulty informačních technologií Pavel Zemčík.

Mezi otázky, kterým se chce po příchodu do funkce Janíček věnovat, je také podpora vědecké publikační činnosti, rozšíření transferu znalostí z univerzitních laboratoří směrem do praxe nebo vyšší zastoupení VUT v klíčových reprezentacích nejen v oblasti vědy a výzkumu. „Rád bych inicioval vznik Asociace technických univerzit, protože technické vzdělávání by se mělo stát jednou ze společenských priorit České republiky. Nedostatek technických odborníků v určitých oblastech cítíme už nyní,“ avizoval Janíček. Budoucího rektora musí do funkce jmenovat ještě prezident.

Kdo je doc. Ing. Ladislav Janíček Ph.D., MBA, LL.M.?
Docent Ladislav Janíček je absolventem VUT i studií na britské Nottingham Trent University. Jednatřicet let vyučuje na Leteckém ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT, přednáší také na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. V minulosti působil jako kvestor nebo prorektor Masarykovy univerzity, v současnosti je kvestorem Vysokého učení technického v Brně. Mezi jeho koníčky patří hudba, cestování a sportovní střelba. Je rovněž členem Správních rad Nadace Leoše Janáčka a Českého antarktického nadačního fondu. Je ženatý a má tři děti.

zdroj zprávy: VUT Brno
VUT Brno