Novým předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah je Michal Krapinec

Michal Krapinec

Dozorčí rada ČD, a.s. zvolila Michala Krapince do funkce předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti. Rozhodla na základě výsledku výběrového řízení, do kterého se přihlásilo celkem jedenáct manažerů. Výběrová komise doporučila členům dozorčí rady tři nejlepší uchazeče.

Michal Krapinec

Novým předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah je Michal Krapinec

„Tato volba dává Českým dráhám jistotu dobrého vedení s patřičným nadhledem. Michal Krapinec je zkušený manažer s dobrou kvalifikací pro to, aby pomohl Českým dráhám překonat období po covidu i teď v době invaze na Ukrajině. České dráhy se pod jeho vedením zaměří na ty služby, které obstojí nejen v porovnání s nabídkou českých dopravců, ale i v celé Evropě,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Vystudovaný právník Michal Krapinec zahájil svou profesní dráhu v advokacii. Od roku 2012 pracuje pro Skupinu ČD. Ve společnosti ČD Cargo vykonával funkci tajemníka vedení firmy a následně převzal útvar pro řízení a správu majetkových účastí, kde měl na starost zahraniční expanze. Později působil jako člen představenstva společnosti ČD Logistics, člen dozorčí rady ČD – Informační systémy, v mateřské společnosti řídil odbor strategie a správy majetkových účastí a odbor projektová kancelář.

Michal Krapinec

„České dráhy mají za sebou složité období. Naučily se fungovat v liberalizovaném prostředí a zvládly i obrovský propad tržeb v době koronavirové krize. Aby splnily očekávání svých zákazníků, ve velkém investují do vozidel a rozvoje služeb. Jen od začátku grafikonu jsme uvedli do provozu přes stovku úplně nových vozů,“ říká nově zvolený předseda představenstva a generální ředitel největšího osobního železničního dopravce v Česku Michal Krapinec.

„Obrovský tlak na investice představuje dokončení instalace mobilní části evropského zabezpečovače ETCS do vlaků, povinná certifikace systému údržby vozidel ECM nebo rozvoj opravárenského zázemí. Jednou z mých priorit tak bude finanční stabilizace a hledání zdrojů, které nám umožní udržet se v sektoru osobní dopravy na špici. Být moderní, zavádět nové technologie. Jako jedna z prvních věcí nás teď s kolegy z představenstva čeká aktualizace střednědobého plánu s přihlédnutím k současné situaci, zejména k enormnímu růstu cen vstupů,“ dodává Krapinec.

Aktuální složení představenstva ČD, a.s.
Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel
Michal Kraus, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro servis
Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu
Blanka Havelková, členka představenstva a náměstkyně generálního ředitele pro lidské zdroje

Zdroj zprávy: Ministerstvo dopravy ČR
ministerstvo dopravy