Novým ředitelem MSV Metal Studénka se stal Pavel Krajča

Společnost MSV Metal Studénka má od 1. července nového generálního ředitele a předsedu představenstva. Firmu se 120letou historií nyní vede Pavel Krajča, který dosud působil jako generální ředitel a předseda představenstva prostějovské společnosti Alper.

Ta je dceřinou firmou Kovárny VIVA patřící do skupiny Třinecké železárny-Moravia Steel. Na postu nejvyššího muže MSV Metal Studénka nahradil Iva Lazeckého, který se rozhodl odstoupit z pozice šéfa MSV Metal Studénka.

MSV Metal Studénka

Nový generální ředitel a předseda představenstva chce nadále pokračovat v nastoleném směru mateřské společnosti Moravia Steel, která společnost MSV Metal Studénku ovládla v prosinci 2019.

„Jedním z hlavních cílů společnosti bude postupné zvyšování produkce, což bude klíčové pro využití nových investic a další rozvoj společnosti. Zároveň se budeme soustředit na nastavení kontinuálního systému zlepšování a zefektivnění interních procesů, zejména samotné výroby,“ vysvětluje vizi firmy nový předseda představenstva MSV Metal Studénka Pavel Krajča.

Dalším úkolem nového šéfa firmy je pokračovat v rozsáhlých investicích započatých v loňském roce. V roce 2020 i 2021 i přes pandemii vlastník ve Studénce investoval dohromady 180 milionů korun.

Největší investicí bylo pořízení nového kovacího lisu LMZ 4000 s částečnou robotizací a výměnou indukčního ohřevu, který nahradil dnes již opotřebené zastaralé zařízení. Dalšími velkými investicemi byla generální oprava bucharu MPM 160 kJ, generální oprava vodorovného kovacího stroje GKM 800 a také investice směřované především do dokončovacích operací jako například generální oprava linky tepelného zpracování, nový tryskač nebo CNC tvrdoměr. „Hlavním cílem těchto investic je snížení fyzické námahy operátorů, snížení nejakostní výroby a také navýšení produktivity výroby na těchto strojích,“ dodal Pavel Krajča.

V rámci rozsáhlých investičních záměrů vedení firmy myslelo na zlepšení pracovního prostředí pro zaměstnance, takže se letos kompletně rekonstruovala jídelna.

Pavel Krajča vystudoval Integrovanou střední školu technickou ve Zlíně. Pracoval nejprve ve společnosti Tajmac-ZPS, poté nastoupil do Kovárny VIVA. V roce 2015 přešel do společnosti Alper, nejprve jako předseda dozorčí rady a poté jako výkonný ředitel a předseda představenstva. Současně zastával pozici člena představenstva ve společnosti Kovárna VIVA.

Společnost Moravia Steel koupila 100procentní balík akcií MSV Metal Studénka v prosinci 2019 spolu s její polskou dceřinou společností Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. Akvizicí skupina Moravia Steel – Třinecké železárny pokračovala v naplňování dlouhodobé strategie prodlužování výrobkových řetězců.

MSV Metal Studénka (pokračovatel Vagónky Studénka) i její polská dceřiná společnost se zabývají výrobou zápustkových výkovků z oceli tvářením za tepla s možností tepelného zpracování, obrábění, svařování i montáží dílů a sestav. Celková maximální roční výrobní kapacita MSV Metal Studénka přesahuje 15 000 tun výkovků. Zhruba 81 procent produkce směřuje na export, zejména na evropské trhy. Výrobky nachází uplatnění především v železničním, stavebním, automobilovém, zemědělském a těžebním průmyslu. Ve Studénce je zaměstnáno přes 400 lidí, nedaleko polské Vratislavi více než 100.

Zdroj zprávy: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
Třinecké železárny