O bezpečnostních požadavcích na nový jaderný zdroj v Dukovanech budou jednat šéfové parlamentních stran

V pražském Lichtenštejnském paláci se za účasti opozice uskutečnilo 4. jednání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v České republice. Členové výboru včetně politiků ze stran zastoupených v Poslanecké sněmovně se shodli v tom, že konečné podmínky tendru, zejména zajištění bezpečnostních zájmů státu a výběr uchazečů na dodavatele nového zdroje v Dukovanech, vyžadují širší politickou shodu.

Možné čtyři varianty, jak v souladu s platnými smlouvami mezi státem a investorem, tedy společností Dukovany II, která spadá pod Skupinu ČEZ, zajistit výběrové řízení, jsou:

  • pozvat všech pět aktuálních zájemců
  • pozvat tři zájemce bez společností z potencionálně rizikových zemí
  • model 3 + 2, kdy by se potencionálně rizikoví dodavatelé mohli tendru zúčastnit pouze v dodavatelských konsorciích (nikoliv jako hlavní partner), která by byla pečlivě přezkoumána s ohledem na potenciální bezpečností rizika a trvale vyhodnocována bezpečnostními složkami
  • odložit zahájení výběrového řízení až po sněmovních volbách v roce 2021

„Jaderná energetika má klíčový význam pro zajištění soběstačnosti a energetické bezpečnosti České republiky. Je tedy jasné, že je nutné nalézt společný postoj vlády i opozice k tomu, jak zajistit při výběru dodavatele nového jaderného zdroje v Dukovanech bezpečnostní zájmy státu a zájmy občanů. Jde o základní podmínku úspěchu celého projektu, pro který naše vláda činí maximum,“ říká premiér Andrej Babiš.

čez dukovany

“Pracujeme s několika nepřekročitelnými podmínkami. Nový blok musí být v provozu v roce 2036, musí být splněny technologické požadavky, výše investice a náklady na financování musí být v souladu s očekávanou výkupní cenou elektřiny a musíme dodržet bezpečnostní požadavky státu. Nejpřijatelnější variantou je proto model 3 + 2. Je to způsob, kdy bychom zabezpečili kompetitivní tendr, podařilo by se nám snížit cenu a současně bychom ochránili bezpečnostní zájmy státu,” říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček.

dukovany

Zástupce investora Dukovan II, generální ředitel Skupiny ČEZ Daniel Beneš, uvádí: „Počítali jsme s vypsáním výběrového řízení do konce letošního roku. Do tendru jsou samozřejmě zabudovávány bezpečnostní požadavky státu, které jsme obdrželi. Po technicko-obchodní stránce je víceméně připraven. Geopolitické hledisko si musí definovat politická reprezentace. Abychom plnili klimatické cíle a zajistili dostatek elektřiny i v budoucnu, pak nemáme ale příliš času.”

Stálý výbor se zabýval také tzv. prenotifikačními jednáními s Evropskou komisí a modelem financování nového jaderného zdroje podle usnesení vlády č. 755 z 20. července 2020. Probral také přípravu mechanismu podpory podle návrhu zákona o přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice, který nyní projednává Poslanecká sněmovna jako Sněmovní tisk 966. Právní předpis řeší tržní selhání, bez něj by v současné době výstavba nových jaderných zdrojů v ČR nebyla možná.

Dříve dohodnutý harmonogram přípravy nového jaderného zdroje schválil Stálý výbor – podrobnosti zde a je rovněž zakotven v první prováděcí smlouvě o spolupráci při výstavbě nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany v České republice mezi státem a investorem. Spuštění nového jaderného zdroje v Dukovanech je prvním krokem dalšího rozvoje tuzemské jaderné energetiky. A také zásadním předpokladem stabilních dodávek elektřiny v České republice tak, aby se mohlo implementovat i nedávné doporučení Uhelné komise (podrobnosti jsou na tomto místě), resp. energeticko-klimatické závazky vyplývající pro ČR z členství v Evropské unii.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Foto: ČEZ a.s.
MPO logo