O program TREND je velký zájem – výzkumné projekty za téměř 7,3 mld. Kč

MPO logo

Technologická agentura České republiky (TA ČR) ukončila příjem žádostí o dotace na projekty průmyslového výzkumu a vývoje v programu TREND, který administruje pro Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

V první veřejné soutěži vyhlášené v Podprogramu 1 „Technologičtí lídři“ se přihlásilo 396 projektů. Žádají o dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 7,25 mld. Kč, a to na celou dobu řešení projektů. S vlastními zdroji žadatelů pak plánované náklady celkem znamenají více než 11 mld. Kč. Finanční alokace určená pro tuto soutěž je předběžně 2 mld. Kč.

„Podpořeny budou ty nejlepší projekty, a to především z pohledu technické úrovně řešení a uplatnitelnosti výsledků na trhu a jejich ekonomických přínosů, včetně exportního potenciálu. Cílem je, aby české podniky dlouhodobě držely krok se světovou konkurencí a realizovaly nová inovativní řešení pro rozvoj firmy a zajímavá a užitečná pro zákazníky a celou společnost,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Program TREND má pomoci a je součástí směřování České republiky jako země pro budoucnost, tedy Country for the Future.“

“Těší mne, že o program TREND je velký zájem. Také jsem rád, že se mnoho podniků zapojilo do kolaborativního výzkumu, posiluje to orientaci výzkumných organizací na aplikovaný výzkum s přínosy pro průmysl a společnost,“ říká předseda Technologické agentury ČR Petr Konvalinka.

Hodnocení a výběr projektů bude dvoufázové. Nejprve TA ČR formálně zkontroluje podané žádosti, konkrétně například to, zda jsou úplné. V relevantních případech pak vyzve uchazeče o dotaci, aby doplnili doklady o způsobilosti. Doplnění je třeba provést do pěti kalendářních dnů od obdržení výzvy, která se posílá datovou schránkou. Následně dojde k odbornému hodnocení podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, což znamená i zpracování oponentních posudků ke každému projektu.

Náměstek ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce digitalizace a inovací Petr Očko dodává: „Výsledky budou zveřejněny nejpozději do konce roku a vybrané projekty mohou být zahájeny od 1. 1. 2020. Výběr dalších projektů k podpoře v programu TREND je plánován na příští rok se zahájením přijímání žádostí opět v prvním pololetí.“ Aktuální informace k programu TREND najdete zde.