Občané a firmy v regionech zasažených tornádem získají daňové úlevy

ministerstvo financí

Ministerstvo financí v souvislosti s vyhlášením stavu nebezpečí v regionech Břeclav a Hodonín připravilo úlevy v daňové oblasti, které pomohou poškozeným občanům a firmám zvládnout nelehkou situaci způsobenou živelní katastrofou z 24. června.

Faktickým důsledkem generálního pardonu, který Ministerstvo financí vyhlásilo ve Finančním zpravodaji, je posunutí splatnosti daně z příjmů fyzických i právnických osob z konce června do konce srpna, posunutí podání daňového přiznání, kontrolního hlášení a platby DPH za měsíc květen, červen a druhé čtvrtletí 2021 do 25. 8. 2021, prominutí pokut týkajících se kontrolních hlášení nutných podat od 25. 6. 2021 do 31. 7. 2021, prominutí zálohy na silniční daň, která je splatná 15. července a prominutí daně z příjmů vzniklé z důvodu poskytnutí dotace a úvěru ze Státního fondu podpory investic na obnovu obydlí zničeného tornádem..

Prominutí se bude automaticky vztahovat na daňové subjekty, které mají sídlo či pobyt na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín, pro něž byl s ohledem na mimořádnou událost – řádění tornáda, hejtmanem Jihomoravského kraje vyhlášen stav nebezpečí, nebo které vykonávají převážnou část své činnosti na území těchto správních obvodů. Prominutí pokuty 1000 Kč za pozdní podání kontrolního hlášení se týká i plátců DPH z jiných částí České republiky, jejichž daňový poradce má sídlo či pobyt v dotčených obcích. Sídlo a bydliště se dokládat nijak nemusí, případný převažující výkon činnosti se dokládá oznámením.

Občané a firmy, kteří byli živlem postiženi, ale jsou mimo katastry nejvíce dotčených obcí, mohou o příslušná posunutí žádat individuálně.

Finanční správa bude vůči poškozeným postupovat s maximální vstřícností, kterou jí zákon umožňuje. Zároveň bude přednostně vyřizovat případné individuální žádosti poškozených subjektů o snižování záloh daně a případné s tím související vracení záloh v červnu již dříve zaplacených.

„Využila jsem této mimořádné pravomoci ministra financí, protože nemůžeme dopustit, aby místní obyvatele kromě starostí s napáchanými škodami stresovaly ještě daně,“ zdůvodňuje generální pardon ministryně financí Alena Schillerová.

Související informace

Dokumenty ke stažení

Zdroj zprávy: Ministerstvo financí ČR