Objednávání výukových seminářů KUKA on-line a v češtině

Od září 2019 je internetová nabídka KUKA College formou on-line katalogu k dispozici ve 23 zemích. Zákazníci po celém světě mohou nyní on-line vybírat a objednávat téměř 250 školení na robotech v 15 jazycích.

KUKA College nabízí vysoce kvalitní školicí program, kterého se mohou zúčastnit zákazníci (a také zaměstnanci) na základě individuálních potřeb. V on-line katalogu lze pohodlně zjistit všechny informace o nabídce kurzů: zákazníci se mohou informovat o konkrétním obsahu seminářů, o místech a termínech konání a také o účastnických poplatcích a počtu dostupných míst. „Aktuálně naše nabídka obsahuje asi 250 seminářů v různých lokalitách ve 23 zemích v 15 jazycích“, vysvětluje Katja Westphal, vedoucí projektů v KUKA College. „Do všech kurzů po celém světě lze nahlédnout on-line a je možné je přímo objednat – nezávisle na tom, kde se zákazník právě nachází.“

kuka robots

Na míru upravená školení na robotech pro každou cílovou skupinu
V Německu je internetová nabídka KUKA College k dispozici již od začátku roku 2016. Následně byla nabídka zpřístupněna evropským stanovištím, později i velké části stanovišť po celém světě. Odnedávna je školení na robotech možné objednat v on-line katalogu i v Japonsku a Jižní Koreji. Objednávání seminářů bylo tedy nejen globálně sjednoceno, ale také výrazně zjednodušeno. Školicí program KUKA College je určen jak obsluze zařízení a servisním technikům, tak i programátorům a konstruktérům: pro každou cílovou skupinu existuje vhodný seminář, a to závisle na používaném řídicím systému a typu robota. „Zpětná vazba od účastníků školení byla dosud výhradně pozitivní“, říká Katja Westphal. „Účastníci oceňují zejména vysokou kvalitu kurzů a uživatelskou přívětivost a přehlednost naši webové stránky.“

Je naplánováno další rozšíření školicích programů
Z důvodu pozitivních reakcí má KUKA College v úmyslu rozšířit program seminářů již počátkem roku 2020 o digitální výukové nabídky, jako například krátké „eLearnings“. Tyto programy budou zákazníkům částečně zdarma k dispozici v portálu „LearnerPortal“, což je studijní platforma společnosti KUKA. Digitální obsahy mají za cíl pokrýt široké spektrum témat, počínaje školení o základech robotiky až po speciální témata, jakým je například proměření nástrojů. Bližší informace o KUKA College a kompletním školicím programu o robotice naleznete v portálu KUKA College Portal.

Zdroj zprávy: KUKA