Obraz Česka jako rizikové země neplatičů je falešný

Z celkového počtu firem v ČR tvoří firmy v konkursu jen 0,7 %, mezi živnostníky je v konkursu 0,2 % osob. I když z dlouhodobých statistik insolvenčních řízení vyplývá, že věřitel získá v průměru z konkursu živnostníků 16 % a z konkursů firem 7 % své pohledávky, je tato výtěžnost s ohledem na nízkou četnost konkursů pozitivním faktem. A v procesu oddlužení občanů se věřitelům – zpravidla podnikatelům – vrací v průměru 56 % dluhu. Vyplývá to z nových analýz společnosti InsolCentrum, která společně s Hospodářskou komorou dnes představila veřejně přístupné interaktivní mapy podle krajů nebo obcí.

Přestože čísla Eurostatu, ale i ukazatele zveřejňované ČNB o dluzích firem a domácností naznačují, že to ani v insolvenčních řízeních nebude s Českou republikou tek zlé, v tuzemských médiích bývá ČR prezentována jako země, kde je úpadek každodenní hrozbou občanů i firem. „ČR je označována jako země chudoby s pandemií exekucí a milionem lidí v dluhové pasti. Představa, že máme masově zadluženou populaci, je v rozporu se zdravým úsudkem, takový stát by totiž vykazoval výrazně horší makroekonomické a fiskální charakteristiky, třeba vysokou nezaměstnanost a růst sociálních dávek,“ uvedla jednatelka InsoCentra Jarmila Veselá.

insolvence

InsolCentrum 10 let zpracovává všechny dostupné údaje z insolvenčních procesů v ČR. Výsledkem jsou podrobně členěné informace odrážející mimo jiné údaje o 114 tisících Čechů v režimu oddlužení nebo o všech 3 400 firmách a 2 300 živnostnících v konkurzu. „Že se v konkurzu se nachází výrazně méně než 1 % všech obchodních společností i živnostníků, je pozitivní. Komplexní čísla představují vesměs pozitivní zprávy. Zmiňuji to i v souvislosti s různými legislativními změnami – nedávnými i těmi teprve chystanými,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, který zároveň poukázal na statistiky ČNB, ČSÚ i Eurostatu, které ukazují nízkou míru zadlužení domácností, nízkou míru úvěru v selhání. Podle Eurostatu jsou Češi navíc nejlepší v EU ve splácení závazků.

insolvence

Komplexní statistika o insolvencích není zajímavá jen z pohledu podnikatelů jako věřitelů, resp. dlužníků, ale také pro regulátora. „Oceňuji aktivitu, jejímž výsledkem jsou webové stránky prezentující množství užitečných údajů pro širokou veřejnost, ale i cenné podklady pro budoucí legislativní činnost rezortu spravedlnosti,“ vyjádřil se náměstek ministryně spravedlnosti Michal Franěk.

S uvedenými čísly tak nerezonují pouze údaje o exekucích. Dostupné zdroje uvádějí, že exekuční řízení bylo vloni vedeno vůči 821 tis. osobám. I pod dojmem tohoto údaje vloni zákonodárci rozvolnili podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu na úkor věřitelů, přestože insolvenční statistiky na takovou potřebu přímo neukazovaly.

Hospodářská komora proto navrhuje, aby si stát vyžádal ověřená data o exekučních dlužnících, jako nezbytný podklad pro ekonomické, legislativní, sociální i regionální koncepce rozvoje. Hospodářská komora je přesvědčena, že dlouhodobá zpochybňování oprávněnosti exekucí a dehonestace aktérů exekučních procesů – a to jak věřitelů, tak exekutorů, advokátů a posléze i soudů – negativně ovlivňuje mínění určité části obyvatel. „Přesná data o exekucích proto pomohou uklidnit současnou disharmonii právního prostředí. Což by pomohlo jak advokátům, tak soudům, ale zejména samotným exekutorům,“ potvrdil předseda České advokátní komory Vladimír Jirousek.

Vše o insolvencích v ČR
Projekt spustilo InsolCentrum ve spolupráci s Hospodářskou komorou. Na portálu www.insolcentrum.cz občané a firmy zjistí například aktuální údaje o počtu insolvenčních řízení, složení dlužníků, výši dluhů a míře uspokojení věřitelů. Mají možnost filtrovat údaje podle regionu a lokality. Je to poprvé, kdy se veřejnost dozvídá, kolik je aktuálně v České republice insolvenčních řízení. Každý uživatel si může na šesti mapách najít svůj kraj, okres, město či obec a podívat se na počty konkrétních typů insolvencí.

Zdroj zprávy: HK ČR
Autor: Miroslav Diro