Odborné semináře TÜV SÜD Czech při MSV 2012

tuv

Dovolujeme si Vás pozvat na tři odborné semináře pořádané v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Na semináři věnovaném svařování plastů získáte informace o novinkách v tomto oboru a kvalifikace personálu.

Součástí semináře je i představení svařovacích postupů a systémů řízení kvality ve svařování plastů.Seminář věnovaný změnám ve výrobě i provozu kovových konstrukcí Vám zase poskytne přehled požadavků na jednotlivé systémy, praktické rady pro jejich implementaci a následnou certifikaci. Současně získáte informace ohledně provádění kontrol a údržby provozovaných ocelových konstrukcí.Seminář zabývající se systémy managementů hospodaření s energií Vám poskytne informace ohledně snižování energetické náročnosti prostřednictvím vytváření nezbytných systémových a procesních předpokladů.

Účast na všech seminářích je zdarma!

Svařování plastů – ověřování svařovacích postupů, certifikace systému a personálu – 11.9.2012

Proč se zúčastnit:
Na semináři Vám představíme novinky ve svařování plastů včetně kvalifikace svářečského a kontrolního personálu. Dále budou prezentovány kvalifikace svařovacích postupů a systémy řízení kvality ve svařování plastů.
Program semináře:

  • 09:30 – 10:00 Prezence

  • 10:00 – 11:30 Novinky ve svařování plastů, kvalifikace personálu

  • 11:30 – 12:00 Svařovací postupy a systémy řízení kvality ve svařování plastů

Přednášející: Ing. Martin Glasl – TÜV SÜD Czech a Vlastimil Šponer – UNO Praha
Komu je seminář určen: Seminář je určen pro všechny společnosti, které se zabývají svařováním plastů.

Změny ve výrobě i provozu kovových konstrukcí v kontextu EN 3834 a EN 1090 – 12.9.2012

Proč se zúčastnit:
Na semináři Vám představíme požadavky na zpracování systému řízení výroby podle ČSN EN 1090-1 a zajištění technických požadavků norem ČSN EN 1090-2 a 3. Současně budou prezentovány hlavní změny spojené s kontrolou a údržbou provozovaných ocelových konstrukcí po zavedení normy ČSN 73 2604.

Program semináře:

  • 09:30 – 10:00 Prezence

  • 10:00 – 11:00 Zavedení a certifikace systému řízení výroby podle ČSN EN 1090-1

  • 11:00 – 12:00 Provádění kontrol a údržby provozovaných ocelových konstrukcí podle ČSN 73 2604

Přednášející: Ing. Miroslav Chromečka – TÜV SÜD Czech a Ing. Miloš Otáhal – TÜV SÜD Czech. Komu je seminář určen: Tento seminář je určen společnostem, které se zabývají projektováním, výrobou, dodáváním a provozem stavebních,
ale i technologických kovových konstrukcí.

ISO 50001 Systémy managementů hospodaření s energií – 13.9.2012

Proč se zúčastnit:
Úspora energie, a tedy i finančních prostředků, není závislá pouze na počátečních investičních nákladech. Její souvislost s důslednou optimalizací provozu energetického hospodářství či výrobních procesů může být v některých případech daleko vyšší. Cílem ISO 500001 je pomoci organizacím se snižováním energetické náročnosti prostřednictvím vytváření nezbytných systémových a procesních předpokladů.

Program semináře:

  • 09:30 – 10:00 Prezence

  • 10:00 – 10:45 Požadavky ISO 50 001 z pohledu auditora

  • 10:45 – 12:00 Systém managementu hospodaření s energií a úspory energií v praxi

Přednášející: Mgr. Viktor Šaroch, Ph.D. – TÜV SÜD Czech, Ing. Pavel Zinburg – TÜV SÜD Czech,
Ing. Vladimír Kopřiva – Dove a Ing. Jiří Šváb – Dove. Komu je seminář určen:
Tento seminář je určen pro všechny typy a velikosti organizací, které přímo či nepřímo hospodaří s energiemi, tedy pro výrobní společnosti i pro poskytovatele služeb.

Organizační pokyny

Místo konání seminářů: Kongresové centrum, Sál D – přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647 00 Brno
Cena semináře: účast na seminářích je zdarma
Pořadatel: TÜV SÜD Czech s.r.o.

Informace a přihlášky:
Ing. Ivana Kroupová
ivana.kroupova@tuv-sud.cz

Telefon: +420 239 046 817

Mobil: +420 724 743 419

Přihlásit se můžete také online na www.stojirak.cz