Odvolací orgán systému řešení sporů v rámci WTO je od 11. prosince 2019 nefunkční

WTO

Možnost odvolání proti rozhodnutí příslušného panelu v rámci mechanismu urovnávání sporů Světové obchodní organizace (WTO) mají dle pravidel organizace oba účastníci sporu, nyní však nebude, kdo by takové odvolání řešil.

Z původních sedmi soudců zbývá pouze jeden a Odvolací orgán tím přestal být usnášeníschopný. Ostatním soudcům již vypršelo funkční období a noví nebyli zvoleni, protože od roku 2016 tuto volbu jeden člen WTO bojkotuje z důvodu nespokojenosti s výsledky jejich práce.

Vymahatelnost pravidel WTO prostřednictvím mechanismu řešení sporů se za 24 let existence organizace stala jedním z jejích nejoceňovanějších přínosů mezinárodnímu obchodu. Paralýza Odvolacího orgánu je bezesporu kritickým okamžikem pro multilateralismus i globální obchodní systém. Ztratili jsme nezávislého garanta nestranného uplatňování pravidel WTO, a to bez ohledu na velikost ekonomik účastníků sporů.

Česká republika, stejně jako celá Evropská unie, je nadále pevným zastáncem mnohostranného obchodního systému a je zcela přesvědčena, že zachování WTO s účinným systémem řešení sporů je nezbytné pro zajištění otevřeného a spravedlivého obchodu.

Svět se za posledních 24 let přirozeně změnil a Světová obchodní organizace musí tyto změny reflektovat, její modernizace je proto nezbytná. Komplexní balíček reforem se musí dotknout tří základních funkcí WTO: funkce negociační (tj. tvorba pravidel), funkce monitorování obchodních praktik členů a v neposlední řadě i řešení vzájemných sporů. Česká republika dlouhodobě podporuje úsilí Evropské unie, která předložila konstruktivní návrhy na změnu práce Odvolacího orgánu. Těm partnerům, kteří nadále chtějí řešit spory závazným způsobem a v souladu s pravidly WTO, navrhla EU možnost dohody na dočasném řešení formou arbitráže. Evropská komise také hodlá brzy představit další návrhy, které si kladou za cíl zajistit, aby EU mohla prosazovat svá práva v záležitostech mezinárodního obchodu i v situaci, kdy ostatní členové dohodnutý systém blokují.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR