OECD zveřejnilo Hospodářský přehled ČR 2020

ministerstvo financí

Dnes byl v Praze představen pravidelný Hospodářský přehled ČR 2020. Slavnostního představení se prostřednictvím on-line tiskové konference zúčastnili předseda vlády ČR Andrej Babiš, místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová a generální tajemník Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Angel Guría.

Dokument každé dva roky komplexně hodnotí hospodářský vývoj země, přičemž se rovněž věnuje detailněji příslušným oblastem. Letošní Hospodářský přehled ČR se ve své speciální kapitole zaměřuje na fiskální decentralizaci, tj. rozpočty samospráv.

OECDOECD v rámci dokumentu zhodnotila makroekonomické dopady koronavirové krize, výhledy a rizika pro českou ekonomiku. Dle OECD bude hospodářské oživení v rámci ČR pomalé, HDP dosáhne své předkrizové úrovně ke konci roku 2022. Za účelem podpory růstu doporučuje OECD mimo jiné v případě nízkých inflačních tlaků a slabého růstu dále snižovat úrokové sazby a proticyklickou kapitálovou rezervu institucí bankovního sektoru; či zvážit možnost nákupu aktiv Českou národní bankou s cílem snížit výpůjční náklady a uvolnit finanční podmínky v rámci výnosové křivky. Dále navrhuje poskytovat další fiskální podporu, dokud se plně neprojeví hospodářské oživení; a pokračovat v plánované fiskální konsolidaci, avšak současně umožnit flexibilitu dle ekonomických podmínek.

„Hlavním cílem státního rozpočtu na příští rok je překonání stávající krize. Návrh rozpočtu přináší rekordní investice do budoucnosti České republiky a zásadně navyšuje výdaje do zdravotního systému, které jsou nezbytné pro úspěšné zvládnutí boje s pandemií, a které pocítí pacienti na kvalitě poskytovaných zdravotních služeb. Zvyšuje také životní úroveň důchodců a posiluje české školství. Je to rozpočet, který přináší perspektivu v brzké uzdravení naší ekonomiky a co nejrychlejší návrat k předkrizovému vývoji,“ uvádí ministryně financí Alena Schillerová.

V důchodové oblasti OECD doporučuje pokračovat ve zvyšování věku odchodu do důchodu a pevněji jej propojit se zvyšováním naděje dožití. S tím souvisí doporučení týkající se pracovního trhu: pokračovat v rozšiřování nabídky cenově dostupných a vysoce kvalitních zařízení péče o děti, zkrátit maximální dobu rodičovské dovolené a motivovat otce, aby čerpali větší část rodičovské dovolené.

V rámci daní je doporučováno přesunout zdanění z příjmů na daně z nemovitostí, spotřební a environmentální daně a redukovat daňové výhody pro osoby samostatně výdělečně činné. V oblasti podpory investic doporučuje OECD lépe zaměřit podporu výzkumu a vývoje na malé a mladé dynamicky se rozvíjející firmy, přijmout nový stavební zákon, zkrátit čas a počet kroků nezbytných pro zahájení podnikání, podpořit investice usnadňující přechod na nízkoemisní technologie a zvýšit energetickou účinnost. OECD rovněž doporučuje přijmout opatření k posílení řízení a prevence střetu zájmů v Parlamentu i v rámci exekutivy, zlepšit integritu a transparentnost lobování.

Za účelem zvýšení lidského kapitálu a zlepšení dovedností zaměstnanců navrhuje OECD zavést jasná a objektivní kritéria financování škol, konsolidovat síť škol a zajistit tak kvalitu vzdělávání na všech školách, podporovat flexibilní vzdělávací kurzy pro dospělé.

OECD taktéž doporučuje představit finanční a nefinanční pobídky pro slučování obcí, zavést povinnost obcí spolupracovat na úrovni mikroregionů, shromažďovat informace o kvalitě služeb poskytovaných na místní úrovni a využívat je k lepšímu pochopení případů nejlepší praxe.

Hospodářský přehled České republiky v originále je dostupný na webu OECD: http://www.oecd.org/czech/.
Executive Summary Hospodářského přehledu a další informace OECD k němu naleznete zde: http://www.oecd.org/economy/czech-republic-economic-snapshot/