Ohlédnutí za medailemi ministra průmyslu a obchodu 2021

medaile

Čtrnáct osobností z oblasti průmyslu a obchodu obdrželo medaile ministra. Slavnostní galavečer se vůbec poprvé v historii uskutečnil ve vstupním foyer hlavní budovy Ministerstva průmyslu a obchodu Na Františku v Praze.

medaile mpo 
„Bylo mi velkou ctí medaile osobně předat. Jde o úžasné lidi z různých profesí a oblastí napříč průmyslem a obchodem a velmi rád jsem se s nimi setkal,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Jsou to nejenom ti, co jsou schopni formulovat vizi, ale jsou to také ti, co jsou schopni prosazovat vlastní víru. Stali se inspirací a do jisté míry i symbolem.“

Tradiční medaile ministra průmyslu a obchodu se udělují na základě usnesení vlády z roku 2016 za zásluhy, celoživotní práci nebo významný čin. Návrhy na ocenění podává nominační výbor, který letos tvořili zástupci Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Asociace malých a středních podniků a živnostníku a ČVUT v Praze. Nechyběli ani náměstci ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a průmysl.

„Letos jsme přihlíželi i k tomu, kdo pomohl při boji s pandemií, proto jsme v kategorii významný čin ocenili výrobu 1. nanovlákenného respirátoru FFP3 a operativní zajištění výroby a distribuce dezinfekce, “ vysvětluje náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání Silvana Jirotková.

Na MPO se od 35 oborových organizací sešlo 23 nominací. Medaili ministra průmyslu a obchodu na základě výběru nominačního výboru převzalo v úterý 7. září 2021 čtrnáct osobností českého průmyslu a obchodu. „Srdečně gratulujeme všem oceněným, ale i těm co byli nominováni, a děkujeme také asociacím, které nominace připravily. Těšíme se na spolupráci v dalších letech,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro průmysl a stavebnictví Eduard Muřický.

PŘEHLED OCENĚNÝCH

MEDAILI MINISTRA PRŮMYSLU A OBCHODU ZA VÝZNAMNÝ ČIN ZÍSKALI

Jan Buk, ředitel společnosti Pardam Nano4Fibers
Medaili ministra průmyslu a obchodu získal za významný čin – vývoj a výroba 1. nanovlákenného respirátoru FFP3 na světě. Jan Buk od roku 2009 působí ve vývoji produktů založených na organických i anorganických nanovláknech vyráběných odstředivým zvlákňováním. Řídí tým, který má za sebou řadu mezinárodních projektů v oblasti filtrace, kosmetiky, biotechnologií aj. a vývoje průmyslových řešení na bázi nanovlákna pro firmy z celého světa. Podílel se řadě patentů své firmy v tomto oboru. Nominovala ho Asociace nanotechnologického průmyslu ČR. Medailonek je zde.

Pavel Drha, výkonný ředitel firmy DF Partner
Medaili ministra průmyslu a obchodu získal za významný čin – operativní přebudování výroby pro zajištění dezinfekce během pandemie koronaviru. Firma působí na trhu od roku 1990 a jde o jednoho z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů autokosmetiky na trhu v ČR. V březnu 2020 Pavel Drha přebudoval výrobní program a díky svým existujícím distribučním kanálům a proaktivnímu přístupu zvýšil kapacitu výroby dezinfekce v ČR o desítky procent. Nominovalo ho Ministerstvo průmyslu a obchodu. Medailonek je zde.

MEDAILI MINISTRA PRŮMYSLU A OBCHODU ZA ZÁSLUHY ZÍSKALI

Petr Bukovski, jednatel společnosti CLINITEX
Medaili ministra průmyslu a obchodu získal za zásluhy v textilním průmyslu. Petr Bukovski působí v oboru výroby zdravotnických oděvů 27 let. Jeho osobní přístup, jakož i přístup firmy Clinitex, byl v období nouzového stavu příkladný a zasadil se o zmírnění negativních dopadů do oděvního průmyslu tím, že dokázal přenášet část pracovních úkonů firmám, které měly kritický výpadek zakázek a dostaly se tak do existenčního ohrožení. Nominovala ho Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu. Medailonek je zde.

Otto Daněk, předseda představenstva společnosti ATAS Elektromotory Náchod
Medaili ministra průmyslu a obchodu získal za zásluhy v elektrotechnice a ICT. Otto Daněk zachránil před úpadkem 5 významných českých průmyslových závodů s celkovým počtem cca 10 tisíc zaměstnanců. V roce 2002 to byly ATAS elektromotory Náchod, se společností překonal krizi v letech 2008/09 a 2013/14, převedl firmu přes pandemii Covid 19 a dosáhl historicky nejlepších výsledků za 1. pololetí 2021 v novodobé historii této společnosti. Nominovala ho Eletrotechnická asociace ČR. Medailonek je zde.

Josef Kašpar, generální ředitel Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu
Medaili ministra průmyslu a obchodu získal za zásluhy v letectví a kosmickém průmyslu. Josef Kašpar pracuje v leteckém průmyslu, výzkumu a vývoji 28 let a po celou tuto dobu usiluje o těsnou spolupráci firem leteckého průmyslu, o zviditelňování českého leteckého průmyslu v mezinárodním měřítku, o zapojování českých firem do mezinárodních obchodních struktur a integrovaných programů EU a o zavádění nejnovějších poznatků výzkumu a vývoje do praxe. Nominovala ho Asociace leteckých a kosmických výrobců. Medailonek je zde.

Ivo Klimša, bývalý generální ředitel firmy Lenzing Biocel Paskov
Medaili ministra průmyslu a obchodu získal za zásluhy v dřevozpracujícím průmyslu, papírenství a nábytkářství. Ivo Klimša v oblasti průmyslu papíru a celulózy působil od roku 1978 do roku 1984 a od roku 1990 do roku 2017, tedy celkem 33 let. V letech 1993–2017 zastával funkci generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti Biocel Paskov, která byla součástí mezinárodní skupiny Heinzel Group a následně Lenzing Group. Nominovala ho Asociace českého papírenského průmyslu. Medailonek je zde.

Zbyněk Kozel, generální ředitel společnosti EKO – KOM
Medaili ministra průmyslu a obchodu získal za zásluhy v oblasti cirkulární ekonomiky. Zbyněk Kozel z „nuly“ dosáhl pro Českou republiku nejlepších výsledků v rámci celé Evropy v separovaném sběru obalových odpadů. V celoevropském měřítku je uznávaným expertem na obalové odpady a na přechod na oběhové hospodářství (orgány EU, OECD). Nominovala ho Česká asociace oběhového hospodářství. Medailonek je zde.

Jiří Pöpperl, člen představenstva společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce
Medaili ministra průmyslu a obchodu získal za zásluhy v těžebním průmyslu. Jiří Pöpperl je členem vrcholového vedení společnosti od roku 2004. V oboru působí 40 let. Podílel se na dlouhodobém stabilizovaném chodu společnosti, na nových projektech jako Polygon BMW na výsypkách a na restrukturalizaci firmy v souvislosti s transformací a ukončením využívání uhlí v ČR. Nominoval ho Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu. Medailonek je zde.

Gerald Rausnitz, generální ředitel společnosti Meopta Group
Medaili ministra průmyslu a obchodu získal za zásluhy v oblasti optiky pro průmysl, sport a obranu. Gerald Rausnitz se v oblasti obchodu se pohybuje více než 40 let. Po studiích nastoupil do rodinné firmy TCI. Po revoluci v roce 1989 se Gerryho strýc, Paul Rausnitz, vrátil do ČR a koupil přerovský podnik Meopta. Spolu Meoptu řídili a především zachránili, protože po revoluci přišla o 90 % svého dosavadního byznysu. Nominovala ho Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. Medailonek je zde.

Ivan Souček, ředitel Svazu chemického průmyslu
Medaili ministra průmyslu a obchodu získal za zásluhy v chemickém průmyslu. Ivan Souček v oboru působí 40 let. Podílel se na modernizaci českého chemického průmyslu a zavádění obnovitelných zdrojů. Zajistil modernizační program skupiny Unipetrol v letech 1996–2001 v celkové výši 30 mld. Kč, kdy působil ve firmě jako člen představenstva a ředitel pro rozvoj. Nominoval ho Svaz chemického průmyslu ČR. Medailonek je zde.

Karel Volenec, vedoucí výzkumu a majitel společnosti ELLA – CS
Medaili ministra průmyslu a obchodu získal za zásluhy v oblasti zdravotnických prostředků. Karel Volenec vybudoval na zelené louce firmu implementující výsledky výzkumu a vývoje v rámci průmyslové výroby unikátních zdravotnických prostředků. Firma ELLA-CS vlastní řadu českých i mezinárodních patentů. Zdravotnické prostředky firmy, zejména pak unikátní biodegradabilní stent GIT, jsou dnes běžně uváděny v lékařské literatuře v Evropě i v USA. Nominovalo ho Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest. Medailonek je zde.

MEDAILI MINISTRA PRŮMYSLU A OBCHODU ZA CELOŽIVOTNÍ PRÁCI ZÍSKALI

Mojmír Čapka, generální ředitel firmy Brisk Tábor
Medaili ministra průmyslu a obchodu získal za celoživotní práci v automobilovém průmyslu. Mojmír Čapka v oboru působí 33 let. Jako náměstek ministra pro ekonomiku se podílel na řízení automobilového průmyslu včetně přípravy privatizace Škody Auto Mladá Boleslav. V roce 1995 byla úspěšně dokončena privatizace společnosti BRISK Tábor a od té doby je Mojmír Čapka předsedou představenstva této společnosti. Nominovalo ho Sdružení automobilového průmyslu. Medailonek je zde.

Zdeněk Juračka, bývalý předseda Asociace českého tradičního obchodu
Medaili ministra průmyslu a obchodu získal za celoživotní práci v oblasti obchodu. Zdeněk Juračka pracuje v oblasti maloobchodu od roku 1969 až dosud. Zasloužil se o rozvoj a udržení českého nezávislého maloobchodu, stál u zrodu největší nákupní aliance v České republice – družstva COOP Centrum, hájí zájmy domácí obchodníků proti expanzi zahraničních řetězců. V minulosti byl prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu, předsedou Svazu českých a moravských spotřebních družstev a Asociace českého tradičního obchodu. Nominovala ho Asociace českého tradičního obchodu. Medailonek je zde.

Jaroslav Seifrt, bývalý ředitel firmy Crystal Bohemia
Medaili ministra průmyslu a obchodu získal za celoživotní práci ve sklářském průmyslu. Jaroslav Seifrt působí v oblasti sklářské po celý svůj profesní život. 55 let patří mezi významné sklářské osobnosti. Věnoval se rozvoji sklářského průmyslu v České republice, jeho prezentaci ve světě a obhajobě zájmů odvětví i na evropské úrovni. Patří mezi zakladatele Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR, která od roku 1990 reprezentuje zájmy odvětví. Nominovala ho Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR. Medailonek je zde.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo