Opavský OSTROJ reaguje na útlum těžby uhlí. Jeho důlní divize mění po 75 letech výrobkové portfolio

ostroj bednění

Mobilní bednění pro ražbu železničních a silničních tunelů, automatizované dopravníkové systémy nebo vývoj univerzálního drtiče pro zpracování odpadu. To jsou příklady novinek ve výrobkovém portfoliu transformované divize Důlních a průmyslových technologií strojírenské společnosti OSTROJ z Opavy.

dopravníky Ostroj

„S útlumem podpovrchové těžby uhlí v České republice i jinde v Evropě prochází společnost OSTROJ postupnou transformací z tradičního výrobce důlních strojů pro podpovrchovou těžbu uhlí v moderní strojírenskou firmu, která se zaměřuje na nové a perspektivní segmenty zákazníků mimo těžební průmysl,“ popisuje změny Aleš Martínek, generální ředitel společnosti OSTROJ.

Divize Důlních a průmyslových technologií (DDPT), dříve divize Důlních strojů, se nově zaměřuje, vedle programu strojů a zařízení pro hlubinou těžbu uhlí, na vývoj a výrobu mobilních bednění pro realizaci výstavby silničních a železničních tunelů a metra, automatizovaných dopravníkových systémů pro průmyslové linky a systémů na zpracování a dopravu biomasy pro výrobce tepla a energie a dřevozpracující provozy.

ostroj

 

„V segmentu mobilních bednění pro ražbu tunelů chceme co nejvíce využít svých bohatých zkušeností s konstrukcí a výrobou zařízení pro hlubinnou těžbu a přenést je do segmentu pozemního stavitelství, konkrétně budování silničních, železničních tunelů a výstavby metra,“ uvádí ředitel divize Důlní a průmyslové technologie Martin Čmiel, a dodává: „Od podzimu 2022 probíhají intenzivní jednání s největšími stavebními firmami v České republice a na Slovensku ohledně spolupráce na zajištění těchto dodávek.“

Další novinkou ve výrobkovém portfoliu jsou dodávky automatizovaných dopravníkových systémů pro průmyslové výrobní linky. Mezi první úspěšné aplikace patří válečkový dopravník, sestavený ze 450 segmentů o celkové délce 1400 metrů a vybavený hydraulickými zdvižemi a přesuvnami, pro výrobní společnost LAMIVEX ve Strakonicích.

ostroj dopravníky

Od počátku roku 2023 společnost OSTROJ rozběhla vlastní vývojový projekt, ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a společností IROMEZ z Pelhřimova, s cílem uvést na začátku roku 2024 do zkušebního provozu prototyp univerzálního drtiče pro zpracování spalitelného odpadu.

Dalším významným obchodním partnerem opavské strojírenské společnosti v průmyslových aplikacích je společnost ŠKO-ENERGO. Nově vyvíjený drtič bude součástí komplexního systému na zpracování a dopravu biomasy v provozech na výrobu tepla a elektrické energie.

„Chceme tak nabízet řešení pro řadu energetických firem, které v nejbližších letech plánují přechod ze spalování fosilních paliv na biomasu a dále pak dřevozpracujícím provozům, sběrným dvorům, tedy jejich stávajícím nebo potenciálním dodavatelům biomasy,“ doplňuje Aleš Martínek.

Společnost OSTROJ, založená v roce 1948 jako „centrum“ pro vývoj, konstrukci a výrobu důlních zařízení pro podpovrchovou těžbu uhlí, byla až do konce 90. let minulého století hlavním dodavatelem těžebních strojů a zařízení pro doly v Ostravsko-karvinském uhelném revíru.

V zahraničí využívají opavská důlní zařízení například na Slovensku, v Polsku, v Mexiku, ve Španělsku nebo v Austrálii. OSTROJ byl také jedinou společností na světě, která zvládla vyrobit a dodat unikátní zařízení pro dobývání strmých uhelných slojí.

Zdroj zprávy: Ostroj
OSTROJ a.s.