Ostravská huť má čerstvě sedmdesát

liberty rourovna

Na den přesně 31. prosince to bylo 70 let, kdy byla sepsáním zakládací listiny založena tehdejší Nová Huť Klementa Gottwalda, současná LIBERTY Ostrava. První vysoká pec v podniku, který se postupně začal budovat v lokalitě Ostravy – Kunčic jako součást Vítkovických železáren už od II. světové války, se zapalovala den poté, 1. ledna 1952 za účasti tehdejšího předsedy vlády Antonína Zápotockého.

liberty

První ocel ze S-M 400t pece 15.12.1958

Kulaté výročí založení huti letos společnost LIBERTY Ostrava, přední výrobce oceli v České republice, připomněla několika počiny; její zaměstnanci i s rodinami se setkali na oslavě na Slezskoostravském hradě, podnik vydal knihu s hutnickým slangem, upozornil v médiích a na svých sociálních sítích na zajímavosti ze své historie a na stopy, které zanechává i mimo svůj areál či výrobní obor, a nechal nahrát znovuobjevenou znělku, kterou pro huť složil Václav Trojan.

liberty

Nýtování rudného jeřábu 

“Kulaté výročí je vždy příležitostí vrátit se k historickým okamžikům. Ostravská huť a její lidé, kteří zde žili a pracovali v průběhu 70 let, se stali neodmyslitelnou součástí regionu, historicky spjatého s hutnictvím. Těším se, že nyní budeme s našimi zaměstnanci a zaměstnankyněmi společně pracovat na transformaci LIBERTY Ostrava v předního výrobce zelené oceli, který se stane příkladem na cestě k úplné udržitelnosti ve výrobě oceli. Tím huti a lidem, kteří zde pracují a budou pracovat, zajistíme budoucnost na dalších nejméně 70 let,” řekl Paramjit Kahlon, generální ředitel pro hutě a integrovanou těžbu ve skupině LIBERTY Steel.

liberty

Montéři 1951

liberty Zápotocký

Zápotocký, předseda vlády u zapálení VP1 (1952)

 

Hlavní milníky:

40. léta 20. století – budování huti jakou součásti Vítkovických železáren
31. 12. 1951 – zakládací listina Nové huti Klementa Gottwalda
1. 1. 1952 – zapálení 1. vysoké pece
70. léta 20. století – modernizace ocelárny, stavba tandemových pecí
80. léta 20. století – stavba středojemné válcovny
90. léta 20. století – zásadní modernizace technologií, výstavba kontilití a minihutě pro ploché výrobky
2003 – privatizace hutě a převzetí skupinou Lakšmího Mittala
2011 – odprášení aglomerace
2015 – zásadní ekologizace huti, instalace tkaninových filtrů
2019 – změna vlastníka a názvu na LIBERTY Ostrava

Zdroj zprávy: Liberty Ostrava
Liberty Ostrava