Ostravská huť oslavila 70 let od svého založení

Oslava Liberty Ostrava

LIBERTY Ostrava, přední výrobce oceli v České republice, si letos připomíná 70. výročí svého založení. 31. prosince 1951 byla sepsána Zakládací listina tehdejší Nové Huti Klementa Gottwalda. Výročí založení oslavila ostravská huť se svými zaměstnanci a jejich rodinami ale už v neděli.

Liberty Ostrava 70 let výročí

Na počest významného jubilea přichystala huť oslavu, na kterou dorazilo bezmála 4000 zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. V rámci oslav se v neděli dopoledne v areálu podniku konala mše, kterou celebroval farář Dariusz Sputo z římskokatolické farnosti Ostrava – Kunčičky. Na Slezskoostravském hradě pak proběhl slavnostní ceremoniál za účasti vedení společnosti, při kterém se pokřtila kniha Jak se mluvi na enhačku, vydaná k 70. výročí založení huti. Oslavy doprovodila série vystoupení umělců a kapel, jako například Ewy Farne, Xindla X nebo Rock & Roll Bandu Marcela Woodmana, i řada atrakcí pro děti.

Liberty 70 let založení hutě

„Těší mě, že LIBERTY může navázat na bohatou tradici výroby oceli, která je s historií Ostravy a Moravskoslezského kraje tak úzce spjata. Tohoto úkolu se chceme zhostit se ctí, a proto je nyní naším cílem zajistit huti udržitelnou budoucnost pro stávající zaměstnance i budoucí generace. Pracujeme na urychlení celé transformace, která nám v Ostravě umožní vyrábět zelenou ocel recyklací šrotu pomocí energie z obnovitelných zdrojů, a dosáhnout tak do roku 2030 uhlíkové neutrality,“ řekl Sanjeev Gupta, výkonný předseda skupiny LIBERTY Steel.

Oslava založení hutě

Zajímavosti o huti:

  • Vysoké pece vyrobily od roku 1952 více než 147 milionů tun surového železa.
  • Ocelárna vyrobila dosud 178 milionů tun oceli.
  • Silnice vyšších tříd a dálnice v Česku lemuje přes 45 tisíc kilometrů svodidel vyrobených v ostravské huti.
  • V roce 1954 při výkopu základů budovy slévárny byl v hloubce 6,8 metru nalezen v huti největší bludný balvan v ČR z doby ledové. Váží 16,5 tuny. Tato chráněná přírodní památka je vystavena v areálu huti.
  • Nejdelší válcovací tratí je středojemná válcovna, jejíž hala má délku 1 kilometr.
  • Nejzajímavější zakázkou bylo zhotovení odlitku lišky Bystroušky podle modelu K. Vávry v roce 1962, který byl umístěn v Hukvaldské oboře na památku prvního provedení Opery Leoše Janáčka Liška Bystrouška.
  • Nejvíce zaměstnanců, celkem 25 433, pracovalo v podniku v roce 1981. V současnosti má společnost 5 800 zaměstnanců.
  • Nejvíce oceli vyrobila huť v roce 1989: 3,9 milionu tun. V letošním roce plánuje vyrobit 2,5 milionu tun.
  • Nejtěžší výrobek byl zhotoven v provoze slévárna v roce 2009. Jednalo se o 140tunový odlitek o výšce 4,2 metry a průměru téměř 4 metry.
  • Silniční síť areálu podniku měří téměř 50 kilometrů. Délka kolejí kolejové vlečky společnosti měří 250 kilometrů.

 

Zdroj zprávy: Liberty Ostrava
Liberty Ostrava