OSTROJ zaměstná svářeče z Indie

ostroj

OSTROJ a.s. zaznamenává i na začátku měsíce června zájem z řad uchazečů. Od počátku letošního roku reagovalo na celkově 67 inzerovaných pozic na 370 uchazečů, z nichž 66 již přijalo pracovní nabídku. Výtěžnost náborů se tak pohybuje na poměrně vysoké úrovni cca 18 %.

ostroj

 

„Od začátku roku jednáme o možnosti nástupu do společnosti OSTROJ a.s. s cca 70 kandidáty měsíčně. Jedinou výjimkou byl měsíc duben, kdy jsme byli v kontaktu jen s cca dvacítkou zájemců o práci v naší společnosti. Výpadek přisuzujeme spojením negativních okolností spojených s válkou na Ukrajině a razantnímu navyšování cen potravin, pohonných hmot a energií. Po počátečním šoku se v květnu počet zájemců, s nimiž jednáme, opět navýšil,“ komentuje situaci kolem náboru zaměstnanců Ladislav Botur, ředitel oddělení Personalistika.

Vzhledem k zakázkové naplněnosti a faktu, že Ostroj investuje do nových technologií, zůstává stále ještě více než 30 pozic, do kterých musí být přijati vhodní pracovníci. Novou práci tak mohou získat zejména obsluhy CNC strojů, kováři, svářeči, zámečníci ale i pracovníci obslužných činností ve výrobě. Obsazení některých specifických pozic je však velmi složité.

ostroj

Ačkoliv se společnosti OSTROJ a.s. daří zaujmout pracovními nabídkami nové zaměstnance, nepočítají s tím, že se jim podaří obsadit všechny profese z místních zdrojů. Důvodem je obrovská poptávka po technicky vzdělaných odbornících v regionu Opavska i Ostravska na jedné straně a velmi nízká míra nezaměstnanosti na straně druhé.

„Dle údajů z EUROSTATU byla v březnu tohoto roku nezaměstnanost v České republice na úrovni 2,3 %. Průměr EU byl na úrovni 6,4 %, což znamená, že nezaměstnanost v ČR je téměř třetinová proti nezaměstnanosti celé EU. Tento trend je dlouhodobý a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by mělo dojít ke změně. Na základě těchto informací jsme se rozhodli obsadit vybrané profese odborníky z Indie,“ doplňuje informaci Ladislav Botur a pokračuje: „Navázali jsme proto spolupráci se společností, která nám pomáhá zajistit vybrané profese v Indii. Nadefinovali jsme si parametry prozkoušení odborné způsobilosti a pomocí videokonferencí jsme je na dálku ověřili. Takto jsme si vytipovali celkem 10 svářečů z Indie, kteří by k nám měli v průběhu září a října nastoupit. Bohužel celý proces nyní závisí na tom, jak a kdy stát přerozdělí kvóty pro cizince v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině.“

Pro společnost OSTROJ a.s. bude zaměstnávání pracovníků ze zemí mimo EU novou zkušeností a musí se připravit na vyřešení několika nových problémů, jako je například kulturní či jazyková odlišnost.

„Ačkoliv jsme si vědomi toho, že mezi českými a indickými pracovníky jsou kulturní odlišnosti a počítáme s jazykovou bariérou, jsme přesvědčeni, že zvládneme všechny potíže, s nimiž se na počátku setkáme a pokud se spolupráce osvědčí, budeme s náborem v cizině pokračovat,“ uzavírá současnou situaci Ladislav Botur.

Zdroj zprávy: OSTROJ a.s.

OSTROJ a.s.