Otázky k přípravě ke zkouškám z odborné způsobilosti fyzických osob

tuv

Chcete být u zkoušky KOO (koordinátor BOZP na staveništi) nebo OZO (Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik) úspěšní? Tak neváhejte a využijte našeho e-learningu k ověření a prohloubení svých znalostí z legislativy, týkající se této problematiky. Získáte jedinečný přístup k souborům otázek, které se při zkoušce generují a pomohou vám k lepší přípravě na samotnou zkoušku.