Otevřená výzva SP ČR k Národnímu plánu obnovy

Svaz průmyslu

rychle se blíží termín pro dokončení Národního plánu obnovy (NPO). S obavou sledujeme, že se do něj dostatečně nepromítají priority, které mají vysoký potenciál zvýšit konkurenceschopnost, odolnost a budoucí růst české ekonomiky. Vláda například zcela opomíjí přínosy, které by měla robustní podpora digitální transformace českých firem.

Svaz průmyslu a dopravy ČR proto vládu vyzývá, aby:

  • zvýšila alokaci pro firmy na digitalizaci (digitální transformaci) z 1 na 10 miliard korun a aby
  • zapracovala tento požadavek do návrhu NPO do příštího jednání tripartity 22. února 2021,
  • umožnila firmám, aby z NPO financovaly také investice do digitalizace výrobních procesů,
  • otevřela přístup k prostředkům na digitalizaci také velkým podnikům bez zásadních omezení.

Investice do digitální transformace firem jsou jednoznačně investicemi do dalšího rozvoje ekonomiky. Potvrzují to průzkumy Svazu průmyslu a dopravy i nezávislé studie. Dvě třetiny firem vidí v investicích do digitální transformace šanci, jak získat náskok před konkurencí nebo si zachovat současnou pozici na trhu. Je zjevné, že digitální technologie zvyšují produktivitu práce i přidanou hodnotu, ale přitom nemají negativní dopad v oblasti zaměstnanosti. Firmy využívající digitální technologie také vyplácejí vyšší mzdy. Tato fakta potvrzují, jak významným přínosem je digitalizace firem pro celou ekonomiku. Navíc z průzkumu Svazu průmyslu vyplývá, že firemní investice do digitální transformace zvyšují také odolnost vůči krizím.

Na potřebě investovat do digitalizace firem a na potřebě navýšit alokaci z NPO na tyto investice jsme se několikrát shodli při jednáních s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Náš požadavek na posílení alokace ve prospěch digitalizace podniků podpořila na svém jednání také Rada vlády pro informační společnost. Do návrhu Národního plánu obnovy se to ale zatím nijak neprojevilo. Přitom jde o klíčové investice také z mezinárodního pohledu.

Nechceme, aby konkurenceschopnost českých firem utrpěla kvůli tomu, že jiné evropské státy využijí chytřeji miliardy z EU. Mnohé země EU hodlají do digitalizace podniků investovat řádově vyšší částky než Česká republika. Zatímco v dosavadním českém návrhu NPO tvoří alokace na digitalizaci firem 0,5 % celkové alokace, v Německu či Itálii plánují vyčlenit na digitalizaci podniků mnohonásobně vyšší podíl z celkové alokace.

Potřebujeme, aby firmy mohly díky Národnímu plánu obnovy více investovat do své digitální transformace, a to jak ve výrobní, tak v nevýrobní části. Potřebujeme, aby mohly peníze využít na vzdělávání pracovníků a zvyšování jejich digitálních dovedností, na investice do kyberbezpečnosti, do transformace své datové architektury a do využívání digitálních řešení při implementaci pokročilé automatizace a robotiky.

Svaz průmyslu a dopravy ČR je přesvědčen, že přesně takové investice naplňují cíl Evropského fondu pro obnovu a odolnost, z něhož získá prostředky také Česká republika. Zároveň jde o investice, které českou ekonomiku posunou k vyššímu růstu a blahobytu.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Hanák
prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR


Otevřená výzva SP ČR ke stažení zde
Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy

Gbelec Ondřej