Pandemie koronaviru výrazně zasáhla výrobu motorových vozidel i celý dodavatelský řetězec

AutoSAP

Výroba automobilů v březnu dramaticky poklesla, když proti loňskému roku bylo vyrobeno o 47 452 automobilů méně (tj. – 36,2 %). Po růstu výroby v lednu a únoru tak kvůli pandemii koronaviru došlo k výraznému narušení jinak velmi slibného vstupu do letošního roku. Téměř 90 % firem v odvětví bylo donuceno zastavit nebo významně omezit výrobu. Firmy automobilového průmyslu zdůrazňují, že bez přijetí rychlých a robustních opatření pro restart výroby a trhu nelze v dohledné době očekávat návrat k normálnímu chodu a situace se tak nebude zlepšovat.

V prvním čtvrtletí bylo vyrobeno 322 908 automobilů, 1 284 autobusů, 306 nákladních vozidel a 118 motocyklů. Pokles celého segmentu motorových vozidel, který je v Česku z více než 99 % tvořen výrobou osobních a lehkých užitkových vozidel, činil kvartálně 11,0 % vůči hodnotám za rok 2019. Tento pokles je dán především omezením produkce automobilů v průběhu března (- 36,2 %), tzn. vynucenou odstávkou výroby z důvodu opatření proti šíření koronaviru. Ta vstoupila v platnost zhruba od poloviny měsíce. Také ve výrobě přípojných vozidel se naplno projevil výrazný propad poptávky, segment poklesl o 9,8 %.

Kompletní statistiku výroby a odbytu najdete na webu AutoSAP zde>>>

„Celkově lze kvůli odstávkám v březnu a dubnu očekávat propad výroby v Česku až o 170 tisíc motorových vozidel, tedy zhruba o 12 % celkové roční produkce, toto číslo bude navíc v průběhu roku 2020 dále narůstat,“ komentuje vývoj Bohdan Wojnar, prezident Sdružení automobilového průmyslu. Odhadované měsíční propady tržeb jen u výrobců vozidel přesahují podle údajů AutoSAP 50 miliard korun. U dodavatelů se odhaduje pokles tržeb o zhruba 45 %, což představuje ztrátu více než 17 miliard korun měsíčně. „Všechny uvedené ztráty se přitom budou s postupujícím časem dále prohlubovat. Nelze očekávat návrat k normálnímu chodu, aniž by byla přijata rychlá a robustní opatření. Proto bychom v jednáních měli pokročit od opatření podporujících zastavený průmysl směrem k opatřením, která podpoří obnovení výroby a prodeje. Nelze přitom usuzovat, že obnovením produkce finálních výrobců vozidel automaticky dochází k plnohodnotnému obnovení výroby celého automobilového řetězce,“ zdůrazňuje Bohdan Wojnar.

Podle aktuálních průzkumů Sdružení autoprůmyslu bylo již v březnu zhruba 15 % firem přinuceno propouštět a v průběhu dubna tuto otázku řeší dalších 42 % firem. Sdružení proto nadále apeluje na vládu ČR, aby přijala opatření, která pomohou firmám s udržením pracovních míst při zachování jejich dostatečné likvidity, a schválila robustní soubor opatření pro restart výroby a trhu. „Jakkoliv oceňujeme dosavadní kroky české vlády, které by měly pomoci i firmám v autoprůmyslu, za klíčové nadále považujeme prodloužení platnosti programu „Antivirus“, spuštění programu záruk za komerční úvěry pro velké podniky či zrychlení a další dílčí úpravy v oblasti DPH. Dále navrhujeme nastavit funkční pravidla pro přeshraniční pohyb specializovaných expertů, pravidelně dojíždějících zaměstnanců a řídících pracovníků, nutné služební cesty bez povinné karantény a přijetí opatření pro restart trhu s vozidly, která nutně nemusí znamenat zásah do státního rozpočtu“ dodává Wojnar.

Více o opatřeních, která AutoSAP v jednáních prosazuje, najdete zde >>>

Sdružení automobilového průmyslu zároveň připomíná, že při silně proexportním zaměření české ekonomiky (jen roční export automotive činí více než 920 miliard korun, to je více než pětina celkového exportu ČR) je zcela klíčová aktivní role zástupců ČR při jednáních na úrovni EU, která musí vést ke koordinovanému a bezpečnému znovuobnovení výroby a k cílené strategické podpoře obnovy tržního a regulatorního prostředí. Vzhledem k často mohutnější pomoci firmám a opatřením na rozjezd trhu v okolních zemích také může docházet jak ke zhoršování konkurenceschopnosti firem tuzemského autoprůmyslu vůči zahraničním, tak i ke snižování bezpečnosti a zvyšování emisí vozového parku ČR.

Zdroj zprávy: Sdružení automobilového průmyslu