Perfektní partner pro navařování: Fronius Welding Automation

.Fronius navařování

Společnost Fronius je jedním z předních světových výrobců systémů navařování a opakovaně přináší na trh nové inovace, jako je dovybavitelný proces SpeedClad 2.0, který získal ocenění Excellence in Welding Award. Společnost Fronius Welding Automation jako generální dodavatel nabízí celé systémy. Snahou společnosti je poskytovat odborný a vstřícný servis od samého počátku a po celou dobu životnosti svařovacího systému. Každý uživatel těží z překryvných svařovacích systémů, které díky možnostem aktualizace a dovybavení zůstanou na špičkové úrovni i v nadcházejících letech.

Fronius navařování

Podpora zákazníků po celou dobu životního cyklu produktu
Zákazníci se mohou spolehnout na to, že společnost Fronius Welding Automation je podpoří svou globální servisní a partnerskou sítí, od plánování, konstrukce, výroby a uvádění do provozu až po údržbu a servis systémů překryvného svařování. Všechny systémy jsou vyráběny v souladu s mezinárodními standardy pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti. Technické uvedení do provozu odborníky společnosti Fronius a předběžná přejímka nákupčími z ropného a plynárenského průmyslu probíhá ve výrobním závodě ve Steinhausu v Rakousku. Systémy jsou poté dodány, instalovány na místě a nakonec akceptovány mezinárodními zákazníky v pobřežním a offshore sektoru. Komplexní služba uvádění do provozu Fronius zahrnuje odborná školení a optimalizaci procesů na začátku výroby.

Fronius je jedním z předních světových výrobců systémů navařování. Společnost neustále uvádí na trh inovativní novinky, jako například dodatečně vestavný proces SpeedClad-2.0, který byl vyznamenán cenou Excellence in Welding Award. Jako generální dodavatel poskytuje svým zákazníkům rozhodující výhody: Svá zařízení dostávají z jednoho zdroje – včetně uvedení do provozu. Fronius Welding Automation zajišťuje přitom od začátku a po celou dobu životnosti svařovacího systému kompetentní servis dle potřeb zákazníka. Všichni uživatelé profitují ze systémů navařování, které díky možnosti aktualizace a dodatečné montáže léta splňují ty nejvyšší technické standardy.

Realistické zkoušky svařování a studie proveditelnosti
Každý nový projekt překryvného svařování ve společnosti Fronius Welding Automation začíná studiemi proveditelnosti a zkouškami svařování. Překryvné svařování je vysoce komplexní proces. Kromě základního materiálu povrchově upravených součástí hrají rozhodující roli také parametry, jako je proud, rychlost drátu, rychlost svařování, přídavný materiál, ochranný plyn, okolní teplota a vlhkost. I malé odchylky mohou mít nežádoucí vliv na výsledek svařování. To je důvod, proč by testy svařování měly být co nejrealističtější – s komponentami, přídavnými kovy a ochrannými plyny, které budou také použity, když bude systém uveden do ostrého provozu. Pokud je to možné, měly by být zkoušky rovněž prováděny za stejných klimatických podmínek, jaké převládají v místě zamýšleného použití. Pokud těchto podmínek nelze dosáhnout, je třeba parametry svařování přizpůsobit a optimalizovat v souladu s výrobním prostředím při uvádění do provozu. V ideálním případě by tyto testy měli provádět odborníci společnosti Fronius, aby se předešlo nepříjemným překvapením.

Anton Leithenmair, vedoucí Fronius Welding Automation: „Potřebujeme otevřenou a důvěryhodnou výměnu informací od samého počátku, abychom zajistili přizpůsobení systémů překryvného svařování požadavkům zákazníků. Existují nějaké specifikace týkající se přídavného kovu a ochranného plynu? A co místní klimatické podmínky? Obzvláště důležitým faktorem je možnost provádět naše svařovací testy s originálními součástmi, spíše než se uchylovat k maketám. Jedině tak mohou naše systémy poskytovat požadované výsledky svařování, a to i v náročných podmínkách nepřetržitého provozu.

Fronius je jedním z předních světových výrobců systémů navařování. Společnost neustále uvádí na trh inovativní novinky, jako například dodatečně vestavný proces SpeedClad-2.0, který byl vyznamenán cenou Excellence in Welding Award. Jako generální dodavatel poskytuje svým zákazníkům rozhodující výhody: Svá zařízení dostávají z jednoho zdroje – včetně uvedení do provozu. Fronius Welding Automation zajišťuje přitom od začátku a po celou dobu životnosti svařovacího systému kompetentní servis dle potřeb zákazníka. Všichni uživatelé profitují ze systémů navařování, které díky možnosti aktualizace a dodatečné montáže léta splňují ty nejvyšší technické standardy.

Kompletní řešení pro ropný a plynárenský průmysl
Společnost Fronius Welding Automation čerpá z bohatých zkušeností při vymýšlení inovativních nápadů pro nová systémová řešení. Během více než čtyřiceti let společnost vyvinula aplikační základní kmeny, které se používají buď jako standardní, nebo upravené tak, aby splňovaly speciální požadavky zákazníků.

Compact Cladding Cell (CCC) – Inteligentní a uživatelsky přívětivý
S půdorysem přibližně 6 m² (64,5 ft²) je Compact Cladding Cell namontovaný na přenosné plošině „kompaktním řešením pro svařování překrytím“. Byl vyvinut jako nákladově efektivní řešení vnitřního obložení komponent ventilů. Maximální hloubka vrtu a největší možný průměr součásti jsou 1 m (39 palců), nejvyšší hmotnost součásti je 2 500 kg (5 511,56 lb). Navzdory své kompaktnosti je systém extrémně výkonným systémem překryvného svařování. Vyznačuje se snadností použití, přesnými sekvencemi pohybu a komplexními možnostmi záznamu dat. Ergonomický design zahrnuje držák cívky s drátem v pohodlné uživatelské výšce, systém rychlé výměny svařovacího hořáku a napájecí zdroje na kolejnici. Navíc se CCC může pochlubit inovativními softwarovými funkcemi, maximální bezpečností procesů a maximální spolehlivostí v nepřetržitém provozu. Ovládací prvky systému HMI nabízejí další úroveň snadného použití s ​​21palcovým dotykovým displejem, vizualizaci procesů v reálném čase, správu pro více uživatelů a mnoho dalšího. Pro aplikace vyžadující nejvyšší možnou produktivitu je procesem volby SpeedClad 2.0.

Fronius je jedním z předních světových výrobců systémů navařování. Společnost neustále uvádí na trh inovativní novinky, jako například dodatečně vestavný proces SpeedClad-2.0, který byl vyznamenán cenou Excellence in Welding Award. Jako generální dodavatel poskytuje svým zákazníkům rozhodující výhody: Svá zařízení dostávají z jednoho zdroje – včetně uvedení do provozu. Fronius Welding Automation zajišťuje přitom od začátku a po celou dobu životnosti svařovacího systému kompetentní servis dle potřeb zákazníka. Všichni uživatelé profitují ze systémů navařování, které díky možnosti aktualizace a dodatečné montáže léta splňují ty nejvyšší technické standardy.

Endless Torch Rotation System (ETR) – téměř neomezené možnosti
Systém ETR byl vyvinut pro větší, složitější komponenty a je již mnoho let zavedeným řešením. Jeho klíčovou vlastností je nekonečně rotující svařovací hlava. To umožňuje svařovat součásti s různými otvory a úhly otvoru až do vnitřního průměru 1 m (39 palců). Svařovací hořák a podavač drátu se společně otáčejí kolem osy vývrtu. Součásti jsou vystředěny automaticky, což výrazně zkracuje dobu seřizování a šetří výrobní náklady. Pokud hrozí nebezpečí kolize hořáku s komponentem, elektropneumatický systém detekce kolize zastaví všechny osy pohybu a ochrání svařovací hořák před poškozením. Společnost Fronius nedávno rozšířila svůj úspěšný systém ETR o ještě flexibilnější systém ETR Ultimate. Tento všestranný systém umožňuje kromě překryvného svařování také spojovat větší součásti s náročnými geometriemi a obtížnými švy. Stejně jako u Compact Cladding Cell jsou oba systémy ETR i ETR Ultimate standardně vybaveny pohodlnými 21palcovými ovládacími prvky systému s dotykovým displejem, vizualizací procesů v reálném čase a správou pro více uživatelů. Totéž platí pro systém rychlé výměny svařovacího hořáku, který je navržen tak, aby šetřil čas. V případě potřeby se svařovací hořák a polohovadlo pohybují synchronizovaně v ETR i ETR Ultimate, zatímco SpeedClad 2.0 i zde poskytuje maximální produktivitu procesu překryvného svařování.

Fronius je jedním z předních světových výrobců systémů navařování. Společnost neustále uvádí na trh inovativní novinky, jako například dodatečně vestavný proces SpeedClad-2.0, který byl vyznamenán cenou Excellence in Welding Award. Jako generální dodavatel poskytuje svým zákazníkům rozhodující výhody: Svá zařízení dostávají z jednoho zdroje – včetně uvedení do provozu. Fronius Welding Automation zajišťuje přitom od začátku a po celou dobu životnosti svařovacího systému kompetentní servis dle potřeb zákazníka. Všichni uživatelé profitují ze systémů navařování, které díky možnosti aktualizace a dodatečné montáže léta splňují ty nejvyšší technické standardy.

Všechny parametry naživo a na první pohled
Ovládací prvky systému HMI-T21 jsou připraveny pro Průmysl 4.0 s velkou, intuitivní 21palcovou dotykovou obrazovkou, víceuživatelskými účty s individuálně přiřazenými oprávněními, vizualizací procesů v reálném čase, průběžnými úpravami parametrů a inovativními funkcemi, jako je X -Ray View, Component Editor, Bore-to-Bore Advanced, monitorování aktuální hodnoty v reálném čase a import souboru STEP. A samozřejmě systém nabízí možnosti vzdálené údržby. Rentgenový pohled poskytuje průhledný obrys součásti, aby měl operátor vynikající přehled. Funkce Bore-to-Bore-Advanced nabízí pomoc, když má být opracováno několik přesazených příčných otvorů s úhly ne 90° nebo příruby s otvory. Všechny relevantní svařovací parametry jsou zobrazovány živě v systému integrovaného monitorování skutečných hodnot.

Služba, která uspokojí všechny potřeby
Svařovací profesionál vytváří komponenty krok za krokem v editoru komponent přes dotykovou obrazovku HMI-T21. Výška a průměr jsou definovány zadáním příslušných rozměrů a různé součásti se na obrazovce zobrazují v reálném čase jako 3D grafika. Kromě válcových tvarů jsou možné také ploché a kuželové tvary. Existují také možnosti modelování otvorů a prodloužení, jako jsou příruby. Technologie CNC nyní integrovaná ve společnosti Fronius vytváří prostor pro ještě více geometrií součástí než dříve, včetně průnikových otvorů na kuželových součástech.

Svařovací procesy se programují v Program Editoru. Operátoři vyberou jednotlivé sekce součástí a definují sekvenci svařování. Obzvláště užitečným aspektem je, že svařovací hořák může být zobrazen ve výchozím bodě.

Všechny parametry svařování jsou definovány v Editoru svarů. Systém nabízí výběr úloh s pevnými parametry, které lze kdykoli upravit – dokonce i za chodu – v nabídce Weld Adjust. AVR (Actual Value Recording) zaznamenává aktuální hodnoty svařovacího proudu, napětí, rychlosti drátu, množství plynu a polohy svařování během svařovacích procesů ve formě tabulky. Pro grafická vyhodnocení a analýzy jsou volitelně k dispozici počítačové softwarové balíčky Data Logger HMI a Data Viewer HMI.

Jakmile je výchozí poloha svařovacího hořáku zkalibrována, přesune se nezávisle do výchozího bodu pro každou aplikaci překryvného svařování.

Siegfried Wiesinger, odborník na překryvné svařování ve společnosti Fronius, vysvětluje: „Dálkové ovládání lze použít k jemnému doladění řady parametrů ještě těsně před zapálením oblouku – například funkce AVC (Arc Voltage Control) upravuje počáteční bod a vzdálenost. svařovacího hořáku na součást.“

.Fronius navařování

SpeedClad 2.0 – Oceněný a bleskurychlý
Rychlejší, úspornější, hospodárnější – s SpeedClad 2.0 nastavuje společnost Fronius nové standardy v oblasti navařování součástí ventilů. SpeedClad 2.0 je mnohem levnější než pulzní procesy TIG s horkým drátem. Tato inovace vyniká vysokou rychlostí nanášení, působivou rychlostí a nízkou spotřebou ochranného plynu. Jako uznání za své výjimečné výsledky byl tento proces 13. září 2023 oceněn oceněním Excellence in Welding od American Welding Society na FABTECH v Chicagu. Porota byla ohromena rychlostí nanášení slitiny na bázi niklu používané při překryvném svařování. zvýšena z 1,63 kg (3,59 lb) až na 6 kg (13,23 lb)/h, přičemž Fronius nyní používá 1,6 mm drát (0,063 palce) místo 1,14 mm (0,045 palce) drátu. Rychlost svařování vzrostla z 33 cm (13 palců)/min na 135 cm (53 palců)/min a průměrný pulzní proud se zvýšil z 240 ampér na 460 ampér. Všichni zákazníci společnosti Fronius mají zaručen ideální tepelný příkon při současném snížení spotřeby argonu z 516 l/kg na pouhých 140 l/kg. Plně přepracovaný systém svařovacího hořáku umožňuje opláštění podstatně užších průměrů součástí 100 mm (3,94 palce) místo 150 mm (5,91 palce). Vzorec tepelného příkonu sloužil jako výchozí bod pro optimalizovaný proces opláštění: tepelný příkon = volty x ampéry x 60 / rychlost svařování.

Udržitelnost je součástí genetické výbavy společnosti Fronius Welding Automation, a proto mnoho jejích inovací přináší nejen technická vylepšení, ale také snižuje spotřebu spotřebního materiálu – stejně jako proces SpeedClad 2.0.

Systémy podélného a obvodového švového svařování a robotické svařovací systémy také v sortimentu
Jako poskytovatel řešení vyrábí Fronius Welding Automation nejen systémy překryvného svařování, ale také mechanizované svařovací systémy a robotické svařovací systémy pro všechna průmyslová odvětví.

Patří mezi ně systémy podélného a obvodového švového svařování, svařovací vozíky a robotické svařovací systémy od manipulace ke svařování. Kolaborativní systémy, inteligentní senzorová technologie, softwarová řešení pro správu dat a offline programování včetně simulace svařování otevírají ziskové možnosti svařování pro společnosti zpracovávající kovy počínaje jedinou šarží. Konkrétní požadavky na technologii svařování jsou analyzovány společně se zákazníkem. Následuje vytvoření individuálního řešení.

K tomu má společnost Fronius k dispozici stavebnici se standardizovanými součástmi. Prodej svařovacích systémů je řešen jako projekt, počínaje studií proveditelnosti a pokračující plánováním, inženýringem, výrobou a uvedením do provozu. Od roku 1975 bylo použito více než 3 500 instalovaných systémů ve 45 různých zemích s více než 2 000 zákazníky. Přibližně 150 zaměstnanců na ploše více než 11 000 metrů čtverečních (118 400 čtverečních stop) přijímá výzvy v oblasti svařovací technologie, které představují jejich zákazníci.

Podívejte se sami na nová a osvědčená řešení pro opláštění a 3D tisk kovů. Tým společnosti Fronius se těší na předvedení těchto novinek na veletrhu ADIPEC v Abu Dhabi ve dnech 4. až 7. listopadu 2024, hala 14, stánek 14316.

Zdroj zprávy: Fronius