Pět věcí, které potřebujete vědět o monitorování připojeného stroje

CoroPlus® Machining Insights

Digitálně propojené obrábění následuje po transformaci Průmyslu 4.0, kterými procházejí další průmyslové segmenty. Jednou z nejdůležitějších výhod této transformace jsou data, která mohou připojené stroje poskytovat v reálném čase. Tato data v reálném čase nabízejí obráběcím operacím nové možnosti pro transparentnost, optimalizované plánování a efektivnější výrobu bez chyb.

CoroPlus® Machining Insights

​​Samotná data však nestačí – a často mohou být příliš mnoho. V našem červencovém článku Fabricating & Metalworking „Pět věcí, které potřebujete vědět o chytré výrobě“ jsme zkoumali, jak mohou digitálně propojené stroje pomoci poskytovat data potřebná k lepším rozhodnutím v reálném čase. V tomto článku toto téma rozšíříme a prodiskutujeme nejlepší metody a nástroje pro těžbu, organizaci a analýzu dat připojených strojů, abychom pomohli implementovat neustálé zlepšování a štíhlou výrobu.

1. Analýza stroje je více než zelená/žlutá/červená a rozsvícená světla.
Když jsou strojírny závislé na zelených, žlutých nebo červených kontrolkách, které indikují stav a využití jejich operací, nevyužívají data, která jejich stroje generují, nejlépe. Pokud vidíte červené světlo, co vám to říká? Stroj havaroval? Provádí strojírenství test, nebo stroji došel pracovní materiál?

Některé společnosti budou mít vlastní analytiku, která vezme historická data exportovaná ze strojů, aby následně vyhodnotila procesy. Nejnovější generace systémů pro monitorování připojených strojů však poskytuje hloubkovou analýzu v reálném čase, která zachycuje a hlásí data, která jsou základem těchto červených, žlutých a zelených světel. Tato data jsou založena na pravidlech, která jsou stanovena ve spolupráci mezi poskytovatelem softwaru pro monitorování stavu a operací obrábění. Tato pravidla se mohou řídit průmyslovými standardními měřeními celkové efektivity zařízení (OEE), která zahrnují faktory, jako je využití stroje, dostupnost a kvalita výroby. Tyto platformy jsou navrženy tak, aby zachycovaly a hlásily druhy operací obrábění dat, které byly považovány za klíčové pro trvalé zlepšování a úsilí o štíhlou výrobu.

2. Začněte v malém a zaměřte se na zachycování a analýzu dat z konkrétních strojů nebo procesů.
Máte tedy mnoho strojů, které generují velké množství dat – jak určíte, na která data se zaměřit, abyste co nejlépe využili výkonný software pro monitorování stavu? Pro začátek použijte klasické štíhlé principy. Identifikujte přetrvávající problémy nebo úzká místa – plýtvání, neplánované odstávky, problémy s kvalitou u konkrétních dílů nebo strojů – o kterých potřebujete úplnější údaje k implementaci analýzy hlavních příčin.

Například: mnoho obchodů zjistilo, že mají stroje, které tráví více času nastavováním než samotným obráběním dílů. Správný software pro monitorování stavu lze nakonfigurovat tak, aby sledoval klíčové parametry: časy nastavení, čas nakládání/vykládání dílu, čas strávený výměnou upínacího přípravku, výměnou nástroje nebo cykly ofukování atd.

Dnešní platformy pro monitorování stavu obrábění vám umožňují snadno konfigurovat a sledovat tyto datové body a zaměřit se na to, kde se plýtvá časem a přispívá k nízkému využití vašich aktiv. Ještě důležitější je, že tato data jsou nyní dostupná v reálném čase a jsou mnohem přesnější; Vybavíme vás daty, abyste mohli provádět provozní změny nebo obchodní rozhodnutí mnohem rychleji a s jistotou, že dosáhnete svých optimalizačních cílů.​

3. Klasifikujte sledovaná data jako vodítko pro smysluplná obchodní rozhodnutí.
V procesech neustálého zlepšování štíhlé výroby je často prvním krokem zeptat se operátorů na dílně na to, co se děje – jaké jsou jejich problematické body a přetrvávající problémy. S dnešním softwarem pro monitorování stavu nyní můžeme začít shromažďovat dynamické vstupy z průběžných vstupů operátora a identifikovat vzory. Kromě toho se můžeme digitálně připojených strojů přímo zeptat, co se děje – odpadá tak nutnost ručního sledování strojů pomocí stopek a tabulek.

Důležitým krokem je klasifikovat data, která systém zachycuje, do kategorií, které mohou vést ke smysluplným obchodním rozhodnutím. Můžete se například zaměřit na stroj nebo skupinu strojů a zjistit, kolik času bylo vynaloženo na řezání konkrétní součásti. Další analýza by mohla určit, která část nebo části způsobily nejvíce neplánované prostoje na těchto strojích.

Porovnání nejoptimalizovanějších strojů, na kterých je tato součástka provozována, s jinými stroji může umožnit rozhodování o tom, jak jsou různé stroje naplánovány, zlepšit údržbu nebo vyměnit nástroje na strojích s příliš dlouhými prostoji nebo určit, že může být zapotřebí další kapacita.​

4. Vyberte si platformy pro monitorování stavu od poskytovatelů s odbornými znalostmi v oblasti obrábění.
K dispozici je řada komerčně dostupných softwarových platforem pro monitorování stavu, z nichž mnohé byly vyvinuty pro obecné průmyslové aplikace. CNC obráběcí a obráběcí centra jsou vysoce specializované systémy s jedinečnými provozními faktory, které mohou vyžadovat značné přizpůsobení běžně dostupného softwaru pro generování použitelných dat v reálném čase použitelných pro běžné využití obrábění a problémy s kvalitou výroby.

Výběr platformy vytvořené výrobcem, který má hluboké znalosti v oblasti obrábění, má své výhody – zejména takovou, která stejnou platformu používá k neustálému zlepšování svých vlastních operací. Platformy od těchto dodavatelů jsou již nakonfigurovány tak, aby zachycovaly, organizovaly a analyzovaly data obrábění, což eliminuje potřebu rozsáhlé konfigurace a šetří cenný čas, když je začnete používat.

Výrobní společnosti, jako je Sandvik Coromant, které dodávají vysoce kvalitní software pro monitorování stavu, rovněž nabízejí cennou technickou podporu – jak vzdáleně, tak přímo na místě. Kromě toho mohou také pokračovat v partnerství, které kráčí ruku v ruce s úsilím o zlepšování, které nabízí své odborné znalosti v oblasti výroby na podporu během celého procesu.

Sandvik Coromant zjistil, že zákazníci využívající jejich platformu CoroPlus® Machining Insights byli schopni realizovat rychlou návratnost svých investic (mnohokrát < 3-6 měsíců). Tato návratnost obvykle pochází z počátečního úsilí o zlepšení snížení plýtvání v jejich procesech na základě poznatků, které může software nabídnout. Především proto, že průměrný obchod běžně, a nejčastěji nevědomky, funguje na 30-40% využití svého majetku.

Klíčovým faktorem, který je třeba vzít v úvahu při výběru platforem pro monitorování stavu, je design a snadnost použití ovládacích panelů, které nabízejí. Dobře navržené řídicí panely poskytují kritické vizuální metriky a upozornění na klíčové indikátory, které stanovíte pro hodnocení výkonnosti obrábění. Tyto údaje v reálném čase o tom, kdy stroj běží a ne, o příčinách zastavení, poruchách a důvodech alarmů umožňují zásah operátora a techniky, aby se předešlo tomu, že se z problémů stanou vážné problémy. Tyto řídicí panely také poskytují přehled o příležitostech ke zlepšení plánování zdrojů, správy aktiv a predikce nákladů a času.

Nejlepší platformy podporují programování drag-and-drop, postavené na klíčových úlohách, procesech a výkonnostních metrikách, které jsou jedinečné pro obrábění, pro snadnější nastavení a umožňují vám přizpůsobit řídicí panely vašim potřebám a pracovním postupům. Měly by také podporovat displeje tabletů a chytrých telefonů, aby operátoři mohli přijímat upozornění a reagovat na problémy, aniž by museli chodit ke konkrétním strojům.

CoroPlus® Machining Insights

Sandvik Coromant platformě CoroPlus® Obráběcí Insights , získat přístup okamžitý k údajům o vaší strojů a nástrojů, dostupnosti, zvýšení transparentnosti a možnost optimalizovat své výrobní procesy.

5. Cloudové systémy monitorování stavu nabízejí základní výhody.
Platformy pro monitorování stavu, které jsou založeny na cloudu, nabízejí řadu výhod ve srovnání se systémy, které je nutné nainstalovat a propojit do sítě na serverech ve vašich provozech. Mnoho z novějších obráběcích strojů má vysokorychlostní rozhraní na bázi Ethernetu, která mnohem snáze připojují nástroje a výrobní úrovně k externím sítím s přístupem ke cloudovým aplikacím.

Tento druh komplexní analýzy a hlášení v reálném čase, který tyto programy pro monitorování stavu poskytují, využívá pokročilé algoritmy a významný výpočetní výkon – což cloud mnohem lépe podporuje než místní servery, bez ohledu na to, jak jsou robustní. Nemluvě o tom, že řešení založená na cloudu jako Machining Insights nabízejí možnost doslova odkudkoli na světě vidět aktuální stav jejich strojů, ale také to, jak si tyto stroje vedou od prvního dne, kdy byly připojeny.

Díky cloudovému řešení jsou data chráněna za firewally, přičemž přední poskytovatelé monitorování stavu nabízejí systémy, které obvykle splňují přísné vládní bezpečnostní protokoly pokrývající citlivé obranné a zpravodajské aplikace. Cloudovou aplikaci spravuje a aktualizuje poskytovatel platformy. To znamená, že IT oddělení obráběcích společností nemusí udržovat odborné znalosti v oblasti správy a aktualizace tohoto druhu aplikací.

Další výhodou je, že cloudové programy monitorování stavu lze rychle implementovat bez dalšího hardwaru, přičemž stejný systém podporuje více míst po celém světě. Mohou také podporovat funkce vzdálené podpory, což umožňuje technikům spolupracovat s koncovými uživateli na konkrétním problému se strojem a implementovat řešení přes síť.

První zavedení CoroPlus® obrábění Insights je k dispozici v zemích označených žlutou barvou na mapě níže…

CoroPlus® Machining Insights

Zdroj zprávy: SANDVIK Coromant