Petr Konvalinka se stal prvním předsedou Technologické agentury České republiky, který obhájil svůj mandát

logo Tačr

Technologická agentura ČR (TA ČR) má důvod k oslavám. Současnému předsedovi Petru Konvalinkovi se podařilo obhájit mandát a zůstává tak v čele agentury další 4 roky. Jeho opětovné jmenování schválila vláda na svém jednání dne 14. 7. 2022. Stal se tak prvním předsedou v historii TA ČR, kterému se podařilo obhájit svou pozici.

Petr Konvalinka bude nadále působit jako člen předsednictva a zároveň předseda Technologické agentury ČR. Do obhajoby šel s důležitými milníky a úspěchy, o které se za necelé 4 roky svého působení zasloužil. Patří mezi ně:

 • sjednocení podmínek v prostředí aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací,
 • zařazení resortních programů MPO TREND, MD DOPRAVA 2020+ a MŽP PROSTŘEDÍ PRO
  ŽIVOT do portfolia programů TA ČR,
 • vytvoření, projednání a schválení nového programu SIGMA,
 • příprava konceptu spolufinancování projektů, podávaných českými subjekty do výzev
  HORIZON 2020 a nově i HORIZON EUROPE formou tzv. „cofundů“,
 • a v neposlední řadě podpora boje proti pandemii covid-19 prostřednictvím vyhlášení
  speciální veřejné soutěže v programu ETA a současně nabídka rozšířit financované
  projekty v programech TA ČR o vývoj roušek, masek, testovacích sad. Podobně v
  souvislosti s válkou na Ukrajině proběhla podpora ukrajinských výzkumníků a výzkumnic,
  akademiků a studentů ve financovaných projektech TA ČR.

Ohledně dalšího směřování TA ČR už má Petr Konvalinka také jasno: „Rád bych přispěl k tomu, aby Technologická agentura ČR byla i nadále institucí, která zajistí výrazně lepší propojování výzkumu, vývoje a inovací s průmyslovou praxí a užší spolupráci výzkumných institucí s podniky. Hlavní změna by měla být ve větší orientaci na poskytování komplexních služeb od konzultace projektových záměrů přes pomoc v orientaci na dotační a mimodotační nástroje až po pomoc při ochraně duševního vlastnictví a transferu technologií do praxe,” říká znovuzvolený předseda TA ČR Petr Konvalinka.

Konvalinka se poprvé přihlásil do výzvy na doplnění předsednictva Technologické agentury České republiky v roce 2018, aby uplatnil zkušenosti, které získal nejen jako vedoucí katedry na Fakultě stavební ČVUT v Praze, řešitel několika projektů TA ČR a MPO, ale zejména jako rektor ČVUT v době působení ve funkci v letech 2014-2018. Jeho druhé funkční období bude trvat až do roku 2026.

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.
Petr Konvalinka vystudoval na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) obor Konstrukce a dopravní stavby. V roce 2002 byl jmenován docentem v oboru Teorie stavebních konstrukcí a materiálů. O šest let později byl jmenován profesorem ve stejném oboru. Od roku 2014 je členem Inženýrské akademie ČR.

Od roku 1984 pracoval Petr Konvalinka na ČVUT jako akademický pracovník, přednášel předměty stavební mechaniky a soustavně se zabýval výzkumnou a experimentální činností. Byl řešitelem a spoluřešitelem významných projektů základního i aplikovaného výzkumu (Centrum excelence GA ČR, projekty MPO, MŠMT, MV, GA ČR a TA ČR). V letech 2014 – 2018 působil ve funkci rektora ČVUT, s účinností od 26. září 2018 byl jmenován Vládou ČR do funkce předsedy Technologické agentury ČR.

Během své kariéry se Petr Konvalinka zabýval výzkumnou činností zejména v oblasti experimentální a numerické mechaniky, analýzy materiálových a konstrukčních vlastností stavebních materiálů, v oblasti destrukcí stavebních konstrukcí, a také v oblasti statických a dynamických zatěžovacích zkoušek mostů a inženýrských konstrukcí.

Zdroj zprávy: Technologická agentura ČR