Platforma MARI pro přeshraniční výměnu regulační energie byla spuštěna

čeps

Mezinárodní platforma MARI pro přeshraniční výměnu regulační energie byla spuštěna 5. října 2022, současně v ní začala probíhat výměna regulační energie. Společnost ČEPS se k této platformě připojila jako první provozovatel přenosové soustavy 18. července 2022 a následně provedla její testování.

V platformě MARI začala 5. 10. 2022 probíhat reálná výměna regulační energie mezi připojenými společnostmi, respektive mezi ČEPS a německými provozovateli přenosových soustav (50Hertz, Amprion, TenneT a TransnetBW). Spuštění projektu MARI představuje významný krok v propojování evropských energetických trhů s regulační energií.

Regulační energii využívají provozovatelé přenosových soustav (PPS) k udržování rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie, která je nezbytným předpokladem fungování elektrizační soustavy. Platforma MARI slouží k ekonomicky optimálnímu zajištění regulační energie z ručně ovládaného procesu obnovení frekvence a výkonové rovnováhy (mFRR neboli terciární regulace) s dostupností služeb do 12,5 minuty v evropském kontextu. Na projektu se podílí celkem 32 evropských PPS.

„Zapojení do platformy MARI jsme ve spolupráci s dalšími evropskými PPS, poskytovateli služeb výkonové rovnováhy a dodavateli připravovali několik let. Jsem rád, že naše úsilí bylo úspěšné a ČEPS tím dokončila připojení ke všem platformám pro výměnu regulační energie,“ řekl Martin Kašák, ředitel sekce Energetický obchod ČEPS, a.s.

Společnost ČEPS se 6. ledna 2020 jako první připojila k evropské platformě TERRE sloužící k zajištění regulační energie ze záloh pro náhradu s dostupností do 30 minut. Dne 1. června 2022 se pak, rovněž jako první, připojila k platformě PICASSO sloužící k zajištění regulační energie z aFRR (neboli sekundární regulace).

ADK

Reklama

Zdroj zprávy: ČEPS
čeps