Plně automatizovaná robotická buňka pro integrované měření kvality od Hexagonu

isolit

Přečtěte si, jak divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon, přední světový výrobce a dodavatel 3D měřicích technologií, realizovala automatizovanou robotickou buňku pro měření kvality ve společnosti Isolit Bravo. Buňka obsahuje souřadnicový měřicí stroj Global Shop Floor, software PC-DMIS EDM Preset & Measure a Vero WorkNC. Toto řešení výrazně posílilo efektivitu a snížilo chybovost výroby.

Isolit–Bravo je uznávaným dodavatelem kvalitních výrobků pro světově proslulé firmy. Zákazníci jsou zejména firmy z automobilového průmyslu jako Volkswagen, Škoda Auto, BMW, Audi a dále z odvětví elektrotechniky a z oblasti přístrojů pro domácnost.

Součástí továrny je však také nástrojárna, ve které firma vyvíjí, konstruuje a vyrábí nástroje a vstřikovací a lisovací formy o velikosti od několika kilogramů až po několik tun. Zároveň zákazníkovi dokáží navrhnout optimální tvar výlisku a konstrukci formy díky analýze na základě speciálních softwarových programů pro simulaci a optimalizaci vstřikování plastů. Kromě forem a nástrojů pro výrobu plastů jsou schopni vyrobit nástroje i pro zpracování plechů jako jsou postupová střihadla, hluboká tažidla a další.

Ke spojení s Hexagon Manufacturing Intelligence došlo ve chvíli, kdy byla do výroby instalována automatizovaná robotická buňka využívaná ke kusové výrobě. Tato robotická buňka byla instalována společností GF Machining Solutions s.r.o., která si Hexagon vybral jako nejlepší řešení subdodávky technologií pro kontrolní měření kvality. Základem této buňky je šestiosý lineární robot umístěný na kolejích, který přemisťuje výrobky mezi jednotlivými pracovními stanovišti, čtyři výrobní CNC stroje, tři pětiosé frézky vyrábějící ocelové díly do forem a grafitové elektrody pro výrobu lisovacích dílů, a jednu hloubička.

isolit

Dalšími součástmi tohoto komplexního plně automatizovaného řešení jsou mycí linka, adaptéry pro několik typů upínacích systémů, zásobníky a produkty z portfolia Hexagon: souřadnicový měřicí stroj GLOBAL SHOP FLOOR, včetně snímací hlavy a dotekové sondy, softwarové řešení PC-DMIS EDM Preset & Measure a CAD/CAM software Vero WorkNC pro 2 až 5 osé obrábění.

Komplexností a integritou ke zvýšené efektivitě
Hlavním důvodem pro výběr systémů od Hexagonu byla spolehlivost a integrita propojení všech dodaných produktů. Souřadnicový měřicí stroj GLOBAL SHOP FLOOR určený pro kontrolu rozměrů v těch nejnáročnějších prostředích, zde pracuje s přesností 1,7 + L/263 při T= 15 – 30 °C. Stroj měří každý detail a naměřené údaje se nepřetržitě sdílí s řídícím softwarem samotné linky, kde se data nadále zpracovávají.

Ve spojení se softwarem PC-DMIS EDM Preset & Measure pak automatizovaná výrobní buňka dokáže bezpečně, rychle a snadno určit zaměření polohy obrobků nebo elektrod vůči upínacímu systému (XYZC), tzv. offsety. Software využívá přizpůsobitelnou knihovnu řízených maker připravených k okamžitému použití, vyžaduje tak ze strany obsluhy jen minimální programovací znalosti.

shop floor

Technolog vytvoří CAD model, výkresovou dokumentaci, program pro obrábění a zároveň měřicí program v software PC-DMIS. Ten Isolit-Bravo provozuje pomocí síťových licencí. Hotové programy nahraje na firemní server, odkud si je již ve výrobě přiřadí k jednotlivým zakázkám. Operátor založí polotovary do zásobníku a opatří je RF čipem, podle kterého probíhá identifikace dílů v lince. V momentě, kdy robot vyzvedne polotovar ze zásobníku, přenese jej do souřadnicového měřicího stroje, který provede zaměření pomocí již zmiňovaných offsetů a s těmito se následně počítá v obráběcích strojích. V případě obrobků dojde na úplný závěr v souřadnicovém měřicím stroji ještě ke zjištění odchylek od nominálního tvaru, čemuž předchází důkladný mycí proces k zajištění nejvyšší přesnosti při měření. Tímto jsou díly zcela připravené na další montáž.

„V kombinaci s profesionálním přístupem zákaznické podpory jsme vyhodnotili nabídku společnosti Hexagon jako nejlepší řešení pro potřeby Isolit-Bravo. Správnost našeho výběru máme nyní podloženou i více než roční bezproblémovou praxí a zpětnou vazbou od zákazníka,“ říká Luboš Bárta ze společnosti GF Machining Solutions s.r.o.

isolit

Úspory přímo z praxe
Isolit-Bravo oceňuje zejména zefektivnění výroby. Díky plně automatizované robotické buňce se podařilo významně snížit chybovost a celkový čas všech operací. Eliminace lidského faktoru měla také za následek značné snížení počtu zaměstnanců potřebných pro tuto část výroby, kteří se mohli přesunout na ruční výrobu.


Hexagon logoDivize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon je předním světovým výrobcem a dodavatelem 3D měřicích zařízení a řešení pro zpracování naměřených dat. Poskytuje průmyslové měřicí systémy pro všechny oblasti a společnosti, ve kterých je zapotřebí měření rozměrů a tvarů výrobků a ve kterých se zároveň s naměřenými daty dále pracuje. Naše řešení nachází uplatnění v celé řadě oblastí: automobilový a letecký průmysl, dopravní a zemědělská technika, energetika, elektronika, medicínské technologie, těžký průmysl, obrábění a mnoho dalších. Součástí portfolia je i kompletní nabídka sond a jejich příslušenství pro měření v obráběcích strojích. Více informací na hexagonmi.com.

Pro více informací o těchto produktech kontaktujte obchodní zastoupení Hexagon Manufacturing Intelligence v ČR a SR:

Obchodní oddělení Praha
Jana Tvarohová
E-mail: jana.tvarohova@hexagon.com
Tel.: +420 272 680 830
Mobil: +420 727 983 625

Články na podobné téma:
Hexagon, přední výrobce a dodavatel 3D měřicích technologií, vás zve na své webináře
Hexagon: Fotogrammetrická měření do dílenských prostředí
Maximalizujte efektivitu souřadnicových měřicích strojů s HxGN SFx | Asset Management
Hexagon nabízí výrobcům komplexní řešení pro měření trubek a drátů
GLOBAL Lite je atraktivní řešení pro automatizovanou kontrolu od společnosti Hexagon
Společnost Hexagon rozšířila v ČR a SR sortiment o kompletní nabídku příslušenství pro měření v obráběcích strojích
Hexagon: Měřicí ramena Absolute Arm vylepšují procesy kontroly kvality a zvyšují produktivitu
Hexagon uvádí inovativní řešení pro 3D měření a autonomní budoucnost
R.D.I. předvádí průmyslové měřící skenery HEXAGON