Po brexitu české firmy očekávají nárůst nákladů na administrativu a logistiku

brexit

Na konci loňského roku skončilo přechodné období a Spojené království již není členem vnitřního trhu ani celní unie. Z pohledu celních formalit je nyní třetí zemí a podle toho je třeba k obchodu nyní přistupovat. „Nový obchodní režim se Spojeným královstvím platí od 1. ledna 2021. Naštěstí se nenaplnily nejčernější scénáře ani noční můry obchodníků a koncem prosince se podařilo uzavřít Dohodu o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím a dodavatelské řetězce nebudou výrazně narušeny,“ říká Jiří Rak, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade ve Velké Británii.

Pokud by dohoda nebyla uzavřena, pro firmy by to znamenalo, že by od 1. 1. 2021 obchodovaly za podmínek Světové obchodní organizace a okamžitě by byla uplatňována cla na výrobky. Například na masné produkty ve výši až 40 %, na automobily 10 %, na textil 12-17 %. Čeští exportéři by se rázem ocitli v nevýhodě vůči místní výrobě i vůči konkurenci ze zemí, které mají s VB podepsanou vlastní dohodu, jako např. Turecko nebo Jižní Korea. Ovšem dohoda zatím není zcela dořešená a nezahrnuje všechny aspekty obchodování.

Brexit je komplikací hlavně pro poskytovatele služeb
„Dohoda například neobsahuje část, která by se týkala vývozu služeb,“ uvádí Jiří Rak. Problém pro firmy nastává například pokud ve Velké Británii provádí na kontrakt montáže technologií. Pokud firma není zároveň i dodavatelem samotné technologie, a to je většina případů, musí montáže provádět pouze na základě pracovních víz. Celý proces se tím komplikuje a prodražuje, a navíc ne každá britská firma může o víza zažádat. Nyní je na jednání mezi Evropskou komisí a UK, aby došlo k uvolnění volného pohybu osob.

Severní Irsko má výjimku
„Důležité je rozlišovat mezi obchodováním s Velkou Británií jako takovou (Anglie, Wales a Skotsko) a Severním Irskem. Na Severní Irsko se uplatňuje protokol o Irsku a Severním Irsku a celní procedury zůstávají stejné jako v EU. Pokud zboží putuje mimo území Velké Británie, nic se nemění, jde o vnitřní unijní trh,“ dodává Jiří Rak.

Situace v prvních týdnech po brexitu
„Oproti očekávání a prosincovým frontám na hranicích je situace v Londýně relativně klidná. Je to dáno i tím, že se mnoho firem na brexit připravilo, vytvořily si i několikaměsíční skladové zásoby a provoz na hranicích je mnohdy klidnější než před brexitem,“ hodnotí situaci Jiří Rak.

Problémy a zpoždění se začínají projevovat především u firem exportujících z Británie. Důvodem je důkladnější vymáhání nových opatření ze strany EU. Signifikantnější problémy mají především britští vývozci čerstvých potravin, které mohou při delších hraničních prodlevách expirovat.
„Větší komplikace na obou stranách se očekávají v únoru a březnu, kdy firmy vyčerpají skladové zásoby. Čeští exportéři očekávají nárůst nákladů na administrativu a logistiku. Zatím se obchodní život nezastavil, firmy nadále komunikují a hledají dodavatele,“ komentuje situaci přímo z Londýna Jiří Rak.

Dohoda mezi EU a UK v obchodní praxi:

 • Zajišťuje nulová cla a nulové kvóty pro zboží s prokázaným původem z EU
 • Zboží bez označení původu na faktuře bude procleno
 • Zjednodušuje celní postupy
 • Snižuje necelní překážky, zejména pro zdravotnické výrobky, automobily, chemické výrobky, ekologické výrobky a víno

Celní formality pro exportéry do VB:

 • Mít přidělené číslo EORI (identifikátor hospodářského subjektu pro celní účely)
 • Správně určit kód podle harmonizovaného systému zboží
 • Předložit zboží celním orgánům a podat vývozní celní prohlášení a další formality
 • V případě prodeje B2C (e-shopy) dát pozor na placení britské DPH
 • Zkontrolovat, zda není k vývozu do třetí země potřeba další licence nebo certifikace
 • Počítat s kontrolami zboží živočišného nebo rostlinného původu
 • Na vyzvání celních orgánů prokázat původ zboží

Zdroj zprávy: CzechTrade
CzechTrade