Po pátém jednání uhelné komise se symbolicky uzavřel Prunéřov

MPO logo

5. uhelná komise se uskutečnila u příležitosti odstavování elektrárny Prunéřov přímo v tomto severočeském zařízení. Konala se po přestávce způsobené pandemií koronaviru. Kvůli mimořádné situaci, která fakticky zastavila celosvětovou ekonomiku, je zřejmé, že finální výsledky k odstavování uhlí uhelná komise předloží vládě do konce roku. V září by se kabinet měl dozvědět mezivýsledky jednání tohoto poradního týmu.

„Do konce roku chceme znát křivku útlumu uhlí, kterou předložíme vládě,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Útlum nezačne až po roce 2030, už běží a nepochybně bude pokračovat dál. Dnes Prunéřov a budou následovat další odstavené uhelné bloky,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

 
Vedoucí pracovních skupin členy uhelné komise seznámili s dosavadní činností:

  • Od první mimo jiné zazněla prezentace s technickými modely výroby a spotřeby elektrické energie. Komise se shodla, že je třeba aktualizovat vstupy, modely zpřesnit a doplnit o cenové modely.
  • Druhá pracovní skupina navrhla kategorizaci zdrojů. Má jít o čtyři kategorie: elektrárna, teplárna, výtopna a závodní energetika. S tím, že jedním z kritérií pro postupné odstavování uhelných zdrojů by měla být emisní intenzita. Komise návrh schválila.
  • Třetí pracovní skupina řeší sociálně-ekonomické dopady útlumu uhlí. Jak z pohledu spotřebitelů, tak z pohledu výrobců. Dohoda z jednání je, ze stávající poznatky tento tým doplní čísly.

„Jsem přesvědčen v souvislosti s aktuální situací, do které zasáhla i epidemie koronaviru, že pracovní skupina č. 3 nemá řešit vzdálenou budoucnost, ale rychlou konkrétní pomoc reálně ohroženým regionům,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Ekonomický pohled Sokolovské uhelné, kde jsme nedávno jednali, je „pojďme přejít na podzemní plyn tak, aby se zachovalo zásobování teplem pro obyvatele Karlovarského kraje“. Z národního pohledu je tak samozřejmě klíčová transformace teplárenství jako taková,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Probraly se i finanční zdroje, které by ČR mohla v kontextu s útlumem uhlí využít. Aktuálně to vypadá, že by Evropská komise mohla navýšit peníze v evropském Just Transition Found. Možností je také Modernizační fond nebo čerpat úvěr z Evropské investiční banky.

Další jednání uhelné komise by se mohlo uskutečnit ještě před létem. Do té doby budou jednat pracovní skupiny. Pracovní setkání také bylo ukázkou nezbytného útlumu uhlí v praxi – členové komise se zúčastnili také odstavení elektrárny Prunéřov. Provoz ukončila po 53 letech. Do budoucna by se měla využívat pro další zdroje energie, ať už se jedná o Gigafactory, bateriové úložiště apod.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR