Podcast o podpoře podnikání ze schváleného OP TAK s náměstkem Sekce fondů EU MPO Marianem Piechou

MPO logo

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo ve spolupráci s EU nový dotační program na podporu českých podnikatelů. O první dotační výzvy budou moci žádat už během letošního léta. Kromě peněz na rozvoj výzkumu a inovací mohou firmy využít také dotačních titulů na úsporu elektřiny nebo vody a obecně snížení energetické náročnosti výroby. Na podporu podnikání z fondů EU je alokováno 81,5 miliardy korun.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo