Podnikatelská mise v Šanghaji navštíví veletrh CIIE

Svaz průmyslu

Podnikatelská mise se zástupci sedmi firem doprovází na zahraniční cestě do Číny předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka. Za Svaz průmyslu a dopravy ČR delegaci povede prezident Jaroslav Hanák. Součástí programu je návštěva šanghajského veletrhu CIIE, kde bude vystavovat nebo bude zapojeno do expozice na národním stánku dalších téměř 40 českých firem.

„Veletrh CIIE v Šanghaji představuje novou dimenzi v rámci vztahů Číny se zahraničními obchodními partnery. Věříme, že splní svůj účel, tedy přispěje k částečnému narovnání obchodních deficitů, které převážná část zemí světa s Čínou má. Jedeme do Číny s misí podnikatelů, kteří v Číně mají celou řadu již rozpracovaných projektů, hledají další možnosti a uplatnění pro své zboží a technologie,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Na veletrhu budou firmy prezentovat Českou republiku svými technologiemi a uměním, jak na národním stánku, tak v komerčních expozicích. Ke zviditelnění českých firem pomůže i to, že ČR je partnerskou zemí veletrhu CIIE.

Firmy, které se mise účastní, jsou z elektrotechnického průmyslu, optiky, strojírenství, IT, e-commerce, ale i zábavního průmyslu. Účastní se také zástupci organizace na podporu bilaterálních vztahů.

Na programu mise budou oficiální akce na šanghajském veletrhu CIIE, speciální česko-čínská business večeře za účasti předsedy sněmovny Radka Vondráčka, podnikatelské fórum ve městě Hangzhou v sídle společnosti Alibaba Group. Delegace navštíví také průmyslové zóny v Suzhou. Radek Vondráček zavítá v Hangzhou v doprovodu Jaroslava Hanáka do mateřské společnosti naší členské firmy Logarex Smart Metering. Ta je příkladem, jak funguje expanze čínského podniku na západní trh.

„Naše společnost Logarex Smart Metering, s.r.o, vidí velký potenciál v obchodní a výrobní spolupráci mezi českými a čínskými firmami na trzích třetích zemí. S naší mateřskou společností Hangzhou Sunrise Technology, Ltd., tento koncept již mnoho let úspěšně aplikujeme zejména na evropských trzích,“ říká jednatel společnosti Michal Mika.

Na podnikatelskou misi vyráží hlavně firmy, které mají v Číně své projekty již rozpracovány a budou pokračovat v dalších jednáních se stávajícími i potencionálními novými partnery.

„Nevyužít možnosti a potenciál Číny v oblasti byznysu by byla neodpustitelná chyba. Dlouhodobě spolupracujeme s partnery v optickém průmyslu a využíváme je jako zdroj kvalitních optických, případně mechanických komponent, které dále zhodnocujeme v Meoptě. V současné době vnímáme možnost do Číny vyvážet nejen luxusní sportovní optiku, ale zejména zařízení na kontrolu či výrobu mikročipů,“ říká Vítězslav Moťka, generální ředitel Meopta – optika, s.r.o.

ČESKO-ČÍNSKÉ OBCHODNÍ VZTAHY
Česká bilance obchodu s Čínou je dlouhodobě deficitní. Dovoz z Číny do Česka převyšuje náš vývoz do této země asi desetinásobně.

Pro české firmy Čína nabízí celou řadu výzev a příležitostí, které vyplývají z probíhající snahy o přeměnu čínské ekonomiky z ekonomiky tažené exportem na ekonomiku taženou domácí poptávkou. Rychlý růst životní úrovně Číňanů doprovází změna jejich spotřebitelského chování, jako je preference „západního“ konzumu. Jejich spotřební chování mění i rychlý růst mezd a stárnutí obyvatelstva.

Nové možnosti pro zahraniční firmy nabízí například posilování energetického sektoru, automobilového průmyslu a železniční a letecké dopravy.

„I když se čínský trh s rostoucími potřebami a velmi rychle se vyvíjející ekonomikou pomalu otevírá, je pro exportéry stále těžký a složitý. Má celou řadou bariér, je tam jiná kultura, firmy musí počítat s odlišným stylem jednání, také tam platí jiné zásady. Nemusí se nám to líbit, ale příležitost proniknout na tento obrovský trh je neodmítnutelná,“ komentuje situaci Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR