Podnikatelům s kontrolami pomůže aktualizovaná příručka Hospodářské komory

Komora HK ČR příručka

S jakými kontrolami se může podnikatel setkat, jaká jsou jeho práva a naopak povinnosti? Aktualizovaná verze příručky Hospodářské komory nejen napoví, ale pomůže také s orientací v množství předpisů. Kontrol ze strany státu vůči podnikatelům přibývá. Podle kvalifikovaného odhadu Hospodářské komory vycházejícího z dat Právního elektronického systému jen 12 vybraných úřadů (např. MPO, MPSV aj.) ukládá podnikatelům celkem 1 493 povinností. Nejčastěji kontroly provádí finanční správa, živnostenské úřady, Česká obchodní inspekce, Státní inspekce práce a Česká správa sociálního zabezpečení.

Právě zmíněným nejfrekventovanějším dohledům se věnuje příručka „Kontroly pod kontrolou“ podrobněji, včetně základních informací nebo shrnutí jejich průběhu. Přináší i odpovědi na nejčastější dotazy a vzory příslušných dokumentů. Pro podnikatele je přínosné také to, že se díky ní mohou rychle zorientovat v právních předpisech a také kompetencích jednotlivých inspekčních orgánů. Například se dozví, že ČOI není oprávněna kontrolovat kvalitu potravin, pokrmů či tabákových výrobků, naopak je kompetentní třeba v případě, že byl výrobek nesprávně označen.

HK čr příručka kontroly

„Základní věc je, že v případě kontroly by měl podnikatel požadovat po kontrolorovi, aby předložil pověření ke kontrole. To může být písemné pověření nebo – pokud to stanoví jiný právní předpis – může jít i o průkaz, obsahující fotografii kontrolora, jeho jméno a příjmení a také evidenční údaje o vydání průkazu,“ upozorňuje Lenka Janáková, ředitelka Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory.

V příručce jsou také rozepsány základní lhůty, mj. že proti kontrolním zjištěním může podnikatel podat do 15 dnů od doručení protokolu o kontrole námitky. Ale také to, že si při samotné inspekci může kontrolora jako úřední osobu nahrávat.

„Vyrábíme na světové úrovni, ale ani nás neminuly kontroly ze strany státních orgánů. V našem případě to vždy dopadlo dobře. Nicméně i tak vnímáme ucelené poradenství Hospodářské komory v této oblasti jako přínosné a velmi nám pomáhá se orientovat v problematice kontrol,“ říká ředitel a spolumajitel CONTEG Group Vít Voláček.

https://www.komora.cz/app/uploads/2024/04/kontroly_pod_kontrolou_2024.pdf

Příručku najdete na webu Hospodářské komory, ke stažení je zde: Příručky a návody – Hospodářská Komora.

Hospodářská komora:
Zdroj zprávy: Hospodářská komora ČR
hospodářská komora