Podpora digitální transformace se silnými partnery

KUKA ready2_pilot

Jde o propojení celého odvětví: od stroje, přes Edge computing až po cloud, přímo do systému ERP. Je obtížné být specialistou v každém z těchto oborů a často to není ani nákladově efektivní. K tomu, aby průmyslová digitalizace fungovala od stroje až po cloud, je zapotřebí úzká spolupráce. Společnost KUKA spolupracuje se společnostmi SAP, Microsoft, Siemens a přibližně 80 dalšími členskými společnostmi v rámci aliance Open Industry 4.0 Alliance na rozvoji propojení průmyslu.

“Digitalizace v průmyslu bude fungovat pouze tehdy, pokud firmy do určité míry opustí vlastní cestu, aby společně vytvořily něco velkého v ekosystémech.” Dr. Christian Liedtke, vedoucí oddělení strategických aliancí.

Průmysl 4.0 letos slaví 10. výročí. Během posledních deseti let se ukázalo, že síťové propojení a digitalizace v průmyslu vyžadují takovou úroveň dokonalosti v teorii, která se v praxi za branami továren vyskytuje jen zřídka. Průmysl 4.0 znamená vytváření sítí. Průmysl 4.0 však znamená také složitost. Velkou výzvou je způsob propojení různých strojů. Rozhraní existují, ale zatím nejsou bezproblémová.

 

“Aplikace Průmyslu 4.0 dnes nejsou škálovatelné. Komunikaci jednotlivých komponent je třeba koordinovat s každým dodavatelem stroje zvlášť. V Open Industry 4.0 Alliance se spoléháme na otevřené standardy a rozhraní, abychom mohli skutečně převést Průmysl 4.0 do praxe,” říká Dr. Liedtke.

Zdroj zprávy: KUKA