Podpora pracovního uplatnění lidí nad 50 let patří mezi priority ÚP ČR

For Jobs

Za posledních osm let podpořil ÚP ČR v rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) téměř 563 tis. uchazečů a zájemců o zaměstnání. Z toho přes 156 tis. (28 %) byli lidé starší 50 let. Jen během současného programového období zařadil Úřad práce ČR do regionálních projektů 6 720 uchazečů o zaměstnání (UoZ) z cílové skupiny 50plus. Celkem 2 810 z nich získalo zaměstnání prostřednictvím společensky účelných pracovních míst vyhrazených (SÚPM) nebo veřejně prospěšných prací (VPP). Podpora pracovního uplatnění této skupiny uchazečů o zaměstnání patří mezi priority ÚP ČR a úřad v tomto ohledu motivuje i zaměstnavatele.

Lidé nad 50 let jsou nedílnou součástí celkového pracovního trhu a patří mezi klíčové hráče. Přesto jejich zaměstnávání často brání předsudky a obavy, že se starší ročníky hůře učí novým věcem a adaptují se na změny, jsou pomalejší a nezvládnou udržet krok s technologickým vývojem. Přitom jde často o lidi, kteří mají bohaté životní a profesní zkušenosti, mají odrostlé děti, a tudíž mohou věnovat své práci mnohem více času. Pokud jim zaměstnavatel dá šanci, může získat loajálního zaměstnance.

„Jedná se o skupinu uchazečů o zaměstnání, jejichž podíl v evidenci ÚP ČR postupně roste. Momentálně je to 37,7 % z celkového počtu nezaměstnaných. Důvodem jsou jednak bariéry, které jim brání získat pracovní uplatnění, ale také fakt, že česká populace stárne. A tento demografický vývoj se projevuje i ve sktruktuře evidovaných nezaměstnaných,“ shrnuje generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon a dodává: „Lidem nad 50 let proto věnujeme zvýšenou péči a snažíme se mnohdy zbytečné obavy u zaměstnavatelů prolomit. Například v rámci monitorovacích návštěv, kdy je naši zaměstnanci kontaktují a představují jim široké portfolio služeb, které jim Úřad práce ČR může nabídnout, včetně organizace výběrových řízení nebo možnosti podpory při umístění účastníků regionálních projektů spolufinancovaných z evropských peněz.“

Celou tiskovou zprávu si můžete stáhnout tady (PDF, 3 strany).

Zdroj zprávy: Úřad práce ČR
úřad práce