Pojďte do soutěže Cena industrie

Hospodářská komora

Nominujte svou firmu do soutěže o nejlepší výrobkovou či technologickou inovaci – Cenu Industrie. Cena se uděluje za nejvýznamnější výrobkovou nebo technologickou inovaci, která vznikla na území České republiky v posledních několika letech na základě vlastního výzkumu či ve spolupráci s výzkumnou organizací.

inovace

Laureát Ceny Industrie může být tuzemská nebo zahraniční právnická osoba se sídlem a činností v České republice. Laureát získá možnost označit svoji technologii či výrobek chráněnou značkou “VYVINUTO V ČR”.

Přihláška do soutěže musí obsahovat:

a) název přihlašované společnosti nebo firmy,

b) výpis z obchodního rejstříku,

c) kontaktní osobu, telefon, fax, e-mail,

d) popis přihlašovaného výrobku či technologie, jeho srovnání s dosavadními výrobky či technologiemi v ČR a ve světě, relevantní údaje o jeho výrobě (např. počet vyrobených kusů, obrat z výroby přihlašovaného výrobku atd.),

e) pokud je výrobek chráněn patentem či jinou formou duševního vlastnictví, uveďte číslo tohoto dokumentu.

inovace

Přihlášky s příslušnou dokumentací musí být doručeny v elektronické podobě na adresu kontakt@ceskahlava.cz. Příjem nominací byl právě zahájen a uzávěrka je dne 17. července 2020.

Zdroj zprávy: Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje