Požadavky podnikatelů si na MSV vyslechl premiér a devět ministrů

Andrej Babiš

Patnáct výzev adresovaných české vládě zahrnuje třeba zjednodušení stavebního práva, pružnější trh práce nebo kvalitnější exportní financování. Tradiční akce je největším diskusním fórem zaměstnavatelů s představiteli vlády. I tentokrát zaplnila do posledního místa Rotundu brněnského výstaviště.

SPO na MSV 2019

Svaz průmyslu a dopravy ČR ústy svého prezidenta Jaroslava Hanáka definoval hlavní překážky, které českým podnikům brání ve zvyšování výkonnosti. Odstranit by se měly ještě do konce funkčního období této vlády, protože příští dva roky výrazně ovlivní, jak si naše podniky povedou v transformující se globalizované ekonomice a zda uspějí v mezinárodní konkurenci.

Hanák

Sněm proto vyzval vládu ke splnění 15 klíčových požadavků, které usnadní českým firmám život. Patří k nim třeba přijetí nového stavebního zákona tak, aby vstoupil v platnost od 1. ledna 2021, a zajištění dostatku financí na výstavbu dopravní infrastruktury. Rozvoj elektromobility má zajistit vybudování 25 tisíc dobíjecích stanic do roku 2030. Podnikatelé podpořili také výstavbu nových jaderných bloků a vláda by podle nich měla vybrat dodavatele do konce příštího roku. Postavili se za povinnou maturitu z matematiky, výraznější zvyšování platů učitelům a účinnou podporu celoživotního vzdělávání. Naopak varovali před pokračujícími razantními valorizacemi důchodů a zaváděním sektorových daní.

Premiér Andrej Babiš v reakci oznámil, že většinu z 15 bodů vláda už plní a určitě naplní. Striktně odmítl pouze požadavek na stanovení pevného termínu přijetí eura, protože není příznivcem společné evropské měny.

Andrej Babiš

„Eurozóna má obrovské problémy a potřebuje reformy. Můžeme pro ni být příkladem v tom, jak hospodaříme, jak máme v přebytku veřejné rozpočty a jak snižujeme státní dluh. K nám se můžou chodit učit. Pokud oni neudělají reformu, bylo by pro nás velice rizikové vstoupit do eurozóny a ručit za řecké dluhy nebo za některé banky,“ prohlásil premiér. Slíbit nemohl ani zvýšení porodnosti, ale ujistil, že pro řešení demografického problému vláda udělá maximum.

Vedle už realizovaných daňových výhod pro pracující rodiče chce vytvořit lepší podmínky pro mladé rodiny také stavbou školek a škol, podporou bytové výstavby a tvorbou sdílených pracovních míst pro vysokoškolačky. „Jsme na tom velice dobře a máme být na co hrdi. Česká republika bohatne, navazujeme na tradici Masaryka a vracíme se tam, kde jsme byli – na špičku Evropy a v některých parametrech i na špičku světa,“ je přesvědčen Andrej Babiš.

Zdroj zprávy: BVV