Pozvánka do expozice Digitální továrna 2.0

Logo MSV

V pavilonu A1 najdou návštěvníci letošního MSV speciální expozici s názvem Digitální továrna 2.0, která představí řešení zaměřená na digitální budoucnost. Zejména zde však vznikne platforma pro diskuzi nad směřováním dalšího vývoje průmyslu v České republice. Přítomnost v této expozici zajistí, že vaše firma bude součástí přicházejících změn, které souvisejí s druhou vlnou Průmyslu 4.0. Do expozice je možné zapojit se různými způsoby – prezentací konkrétního řešení na výstavní ploše, partnerstvím, přednáškou nebo prezentací na pódiu. Tato expozice bude zhmotněním hlavního tématu MSV 2019, důležitým obsahem reklamní kampaně veletrhu a bodem, k němuž zamíří mnoho návštěvníků.

Konference
Součástí projektu Digitální továrna 2.0 bude také mezinárodní konference “Průmysl 4.0_2. vlna”, která proběhne na výstavišti (pavilon E, sál E2) ve středu 9. října. Počítá se s přednášejícími z České republiky i zahraničí definujícími nově transformační téma „Průmysl 4.0“. Budou diskutována tato základní témata Průmyslu 4.0_2.vlna: elektromobilita a autonomní vozidla, umělá inteligence ve firemních procesech, kyberfyzikální systémy k zvýšení výrobní efektivity, blockchain a jeho využití v průmyslu. Chceme společně diskutovat s Vámi o budoucnosti ČR jako nové průmyslové velmoci digitálního 21. století.

Buďte u toho
Expozice Digitální továrna 2.0 je otevřený projekt, do kterého je možné se zapojit různými způsoby – prezentací konkrétního řešení na výstavní ploše, partnerstvím, přednáškou nebo prezentací na pódiu. Tato expozice bude zhmotněním hlavního tématu MSV 2019, důležitým obsahem reklamní kampaně veletrhu a bodem, k němuž zamíří mnoho návštěvníků. Digitální továrna 2.0 na MSV 2019 bude skutečným a realistickým pohledem do budoucnosti průmyslové výroby. Přítomnost v této expozici zajistí, že se Vaše firma nebo řešení stane v očích návštěvníků součástí těchto změn, se kterými musí počítat každý subjekt působící v oblasti průmyslové výroby. Přihlášky do expozice Digitální továrna 2.0 lze podávat do 15. července 2019.

V případě zájmu o spolupráci nebo účast na projektu expozice Digitální továrna 2.0 kontaktujte Radku Svobodovou – rsvobodova@bvv.cz, telefon 541 153 020.

Přihlášky do expozice Digitální továrna 2.0 lze podávat do 15. července 2019. Více informací najdete zde.